Ubezpieczenie OC już od 201 zł

Sprawdź teraz najtańsze OC - zobacz oferty nawet 15 firm ubezpieczeniowych w 1 miejscu!

Porównaj cenę OC z Klaro, bo:

wystarczą Ci nawet 3 minuty na wpisanie danych,

możesz użyć kalkulatora bez podawania np. numeru PESEL,

dostaniesz listę ubezpieczeń z aktualnymi cenami,

jeśli cena OC Ci się spodoba, kupisz je kilkoma kliknięciami.

Ubezpieczenie OC - podstawowe informacje

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroniące finansowo kierowcę, który prowadzi ubezpieczony pojazd, nawet pożyczony od kolegi czy ojca. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli masz ubezpieczenie OC pojazdu, firma ubezpieczeniowa, z którą masz podpisaną umowę, wypłaci odszkodowanie za spowodowane przez Twój pojazd szkody osobowe i majątkowe. Od stycznia 2019 roku zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania do 5 210 000 euro za szkody osobowe (np. ranne osoby) na jedno zdarzenie i do 1 050 000 euro za szkody na mieniu (np. zniszczony samochód osoby poszkodowanej) na jedno zdarzenie.

Mapa ubezpieczenia OC

Mapa ubezpieczenia OC

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe podczas:

 • poruszania się pojazdu po drodze,
 • zatrzymania, np. przed sygnalizacją świetlną,
 • parkowania zarówno na chodniku, jak i na strzeżonym parkingu,
 • wsiadania do auta i wysiadania z samochodu,
 • garażowania pojazdu,
 • załadunku i rozładunku pojazdu.

Firmy ubezpieczeniowe uznają szkody powstałe na parkingu i postoju w innym miejscu, nawet jeśli silnik pojazdu jest wyłączony.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2018 roku wynika, że jeśli pasażer samochodu A uszkodzi samochód B podczas wysiadania, zbyt gwałtownie otwierając drzwi, właścicielowi samochodu B będzie przysługiwało odszkodowanie z OC samochodu A. Taka sytuacja miała miejsce na łotewskim parkingu przed supermarketem. Przed wydaniem orzeczenia Trybunału zdarzało się, że ubezpieczyciele odmawiali wypłacania pieniędzy za takie straty parkingowe, argumentując, że winny jest wyłącznie pasażer, który powinien uważać.

Co pokrywa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody majątkowe i osobowe.
Pieniądze od ubezpieczyciela za szkodę majątkową (rzeczową, materialną) mają zadośćuczynić:

 • poniesionym stratom, czyli zwrócić koszt naprawy auta, powypadkowych badań technicznych, wynajmu auta zastępczego;
 • utraconym korzyściom, czyli zastąpić np. zarobki, których nie osiągniesz przez kolizję.

Co pokrywa ubezpieczenie OC w przypadku szkód osobowych?

Pierwsze, co przychodzi na myśl w kwestii odszkodowania z OC za szkody osobowe, to zadośćuczynienie za obrażenia ciała powstałe wypadku. Jednak ubezpieczenie sprawcy pokrywa więcej, np.:

 • powypadkowe leczenie i rehabilitację;
 • utracone korzyści, np. niemożność podjęcia zaplanowanej nowej pracy przez obrażenia;
 • koszty związane z przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności, która uwzględnia stopień niepełnosprawności, jeśli przez inwalidztwo po wypadku poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Firma ubezpieczeniowa ponosi wtedy np. koszt kursów i szkoleń, dzięki którym poszkodowany może się przekwalifikować;
 • rentę uzupełniającą, która rekompensuje utratę zdolności do zarabiania pieniędzy;
 • rentę na zwiększone potrzeby, która obejmuje m.in. koszty zabiegów, kuracji, stałe leczenie, profesjonalną opiekę, specjalne dożywianie;
 • rentę alimentacyjną dla osób, względem których zmarły wskutek wypadku miał obowiązek alimentacyjny lub którym pomagał dobrowolnie finansowo (ale musi być to uzasadnione społecznie);
 • dodatkowe odżywianie, czyli zakup lepszej jakości pożywienia, a nawet większej ilości owoców dla poszkodowanego.

Ofiara wypadku może się ubiegać o wiele więcej. Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego podaje, że poszkodowany może się żądać zwrotu wszelkiego rodzaju kosztów związanych z wypadkiem. Będzie to zarówno drobiazg – zakup maści, jak i potężny wydatek – modernizacja łazienki dla osoby niepełnosprawnej czy nawet zmiana mieszkania na lokum na parterze.

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie samochodu OC chroni sprawców drobnych stłuczek, szkód parkingowych, kolizji, wypadków itp. przed wypłatą odszkodowań z własnych kieszeni dla poszkodowanych. Dzięki OC pojazdów poszkodowani otrzymują pieniądze niezależnie od sytuacji majątkowej sprawcy.

Ciekawostka: wyobraź sobie, że wyjeżdżasz z grupą znajomych na weekendowy wypad pod namioty. Jedziecie Twoim samochodem, ale kiepsko się czujesz i prosisz kolegę o prowadzenie, przynajmniej przez godzinę lub dwie. Niestety, Twoje samopoczucie staje się gorsze… wskutek wypadku, bo kierowca się zagapił. Masz ranną głowę i boli Cię lekko opuchnięty nadgarstek. Trzeba Cię zabrać do szpitala. Od kogo dostaniesz odszkodowanie, jeśli nie masz NNW pasażerów? Uwaga – z własnego OC! Jesteś bowiem poszkodowanym w wypadku z winy kierowcy Twojego samochodu, a takie sytuacje obejmuje OC.

Według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 roku (sygn. akt III CZP 115/07) firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za szkody osobowe wyrządzone przez kierowcę pasażerowi, który jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem kierowanego pojazdu. Jeśli mąż za kółkiem spowoduje wypadek, a pasażerką będzie żona, w dodatku współwłaścicielka samochodu, kobieta otrzyma odszkodowanie z OC pojazdu.

Kolejny przykład: podróżujesz samochodem z ojcem, Ty jesteś pasażerem, a on – kierowcą. Jesteście współwłaścicielami auta. Twój tata powoduje wypadek, który skutkuje u Ciebie złamaną nogą i innymi obrażeniami. Możesz żądać odszkodowania z OC waszego samochodu.

Podobna sytuacja wydarzyła się naprawdę!

19 stycznia 2007 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 146/06) w sprawie, w której jeden współwłaściciel auta (ojciec) spowodował wypadek, w którym poważnie ucierpiał jego pasażer, będący drugim współwłaścicielem (syn). Syn żądał 89 712,83 zł odszkodowania z OC własnego samochodu. Suma obejmowała zadośćuczynienie za obrażenia ciała, koszty leczenia i dojazdy do lekarza.

Zakres a cena OC

Zakres ubezpieczenia samochodu OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Myślisz, że większa cena oznacza lepszy wariant? Nie w przypadku ubezpieczenia OC. Z tego powodu warto kupować najtańsze OC online, bo kwoty, jakie wypłacają maksymalnie zakłady ubezpieczeń, są takie same niezależnie od wysokości składki. Jedyne, co pozostaje ubezpieczycielom w walce o klienta, to gratisy lub korzystne cenowo pakiety.

W pakiecie z ubezpieczeniem OC samochodu możesz dostać np.:

 • bezpłatną Zieloną Kartę, która potwierdza Twoje ubezpieczenie samochodu za granicą;
 • darmowe ubezpieczenie assistance w wersji mini;
 • drobne ubezpieczenie dodatkowe za 0 zł, np. usługę samochodu zastępczego.

Wyłączenia odpowiedzialności OC

Art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa szkody, za które zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania. Zakład nie wypłaci pieniędzy z ubezpieczenia samochodu OC, jeśli:

 • kierujący Twoim autem przyczyni się do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego mienia,
 • kierujący Twoim pojazdem uszkodzi Twój drugi ubezpieczony samochód,
 • sprawca szkody dodatkowo uszkodzi przewożone przez siebie odpłatnie przesyłki, ładunek lub bagaż,
 • szkodą będzie utrata biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, różnorodnych dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • szkoda będzie polegać na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Na nieco innych zasadach opiera się regres ubezpieczeniowy, dzięki któremu zakład ubezpieczeń dostaje zwrot wypłaconych pieniędzy od sprawcy szkody.

Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, ale może żądać zwrotu pieniędzy od sprawcy np. za szkodę osobową, jeśli sprawca:

 • był pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnych,
 • wyrządził szkodę umyślnie, np. z premedytacją wjechał w znienawidzonego sąsiada,
 • zdobył samochód w wyniku przestępstwa,
 • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że kierował, aby uratować komuś życie,
 • uciekł z miejsca wypadku.

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możesz złożyć w ściśle określonych prawem sytuacjach i na kilka sposobów. Nie wiesz, jak napisać wypowiedzenie? Wzór rezygnacji z ubezpieczenia OC znajdziesz na stronie zakładu ubezpieczeń, z którym masz podpisaną umowę. Najprościej jest wydrukować formularz, wypełnić go ręcznie, podpisać i wysłać skan lub zdjęcie na adres e-mailowy.

Możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC:

 • na koniec umowy OC, jeśli chcesz kupić kolejne ubezpieczenie OC w innym zakładzie;
 • po automatycznym przedłużeniu ubezpieczenia, jeśli zapomniałeś/-aś o rezygnacji, a masz już nową polisę w innej firmie;
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy OC na odległość, czyli przez telefon lub przez Internet;
 • w ciągu 7 dni jak wyżej, jeśli podpisałeś/-aś umowę jako przedsiębiorca ubezpieczający firmowy pojazd;
 • jeśli w ciągu 30 dni od zakupu OC nie zarejestrujesz ubezpieczonego naprzód samochodu;
 • jeżeli chcesz zarejestrować samochód za granicą;
 • po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej;
 • po zakupie używanego pojazdu z aktualnym OC. Jako nabywca możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC w dowolnym momencie.

Wypełniony i podpisany formularz rezygnacji z ubezpieczenia OC możesz:

 • sfotografować lub zeskanować i wysłać e-mailowo;
 • przefaksować;
 • wysłać listownie – w przypadku listu nadanego Pocztą Polską liczy się data nadania, jeśli skorzystasz np. z usługi kurierskiej – data doręczenia;
 • dostarczyć osobiście do miejscowej placówki zakładu ubezpieczeń.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe, np. MTU czy Link4, umożliwiają złożenie wypowiedzenia umowy OC samochodu przez formularz online.

Zobacz teraz tanie OC nawet od 201 zł na 12 miesięcy! Kierowcy oszczędzają średnio 600 zł!

Najtańsze ubezpieczenie OC

Najtańsze ubezpieczenie OC opłaca Ci się najbardziej, bo za wyższą składkę OC dostaniesz identyczną ochronę. Przepłacanie ma więc tyle sensu, co pozostawienie kluczyków na dachu samochodu.

Wyjątkiem są tylko pakiety ubezpieczeń OC + AC i inne konfiguracje, które łączą ubezpieczenie obowiązkowe z dodatkowymi. Za ostatnie OC zapłaciłeś/-aś więcej niż Twój sąsiad lub kolega z pracy? Zobacz teraz za 0 zł poradnik ze wszystkimi sposobami na najtańsze OC, aby zaoszczędzić więcej.

Na cenę ubezpieczenia OC samochodu mają wpływ czynniki, na które Ty masz wpływ (np. bezwypadkowa jazda), ale też takie, które są niezależne od Ciebie (np. Twój wiek czy liczba wypadków w Twojej miejscowości). Możesz się oburzać na statystyki, ale korzystają z nich zakłady ubezpieczeń, aby jak najcelniej określić prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez klienta.

Kto ma najtańsze OC? Właściciel Skody z małą pojemnością silnika zapłaci mniej za OC w porównaniu do właściciela czerwonego BMW z dużym silnikiem. Tak, oprócz marki, modelu i roku produkcji auta liczy się nawet kolor jego karoserii. Mniej za ubezpieczenie OC płacą również właściciele nowych samochodów w porównaniu do tych, którzy mają wieloletnie auta. Liczy się także dotychczasowy i planowany przebieg samochodu oraz miejsce jego używania. Im mniej jeździsz po wypadkowych drogach, tym bardziej atrakcyjnym klientem jesteś.

Ponadto na cenę ubezpieczenia OC ma wpływ:

 • wiek właściciela,
 • data wyrobienia prawa jazdy,
 • historia szkód,
 • współwłaściciel samochodu z dużymi zniżkami,
 • użytkowanie samochodu przez osobę poniżej 26. roku życia, nawet jeśli właściciel skończył 30 lat,
 • używanie samochodu w celach zarobkowych, np. do przewożenia osób korzystających z aplikacji Uber,
 • rodzaj paliwa,
 • miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Obniżysz cenę OC, korzystając z rabatów firm ubezpieczeniowych. Niektóre z nich, np. LINK4 czy AXA, oferują rabaty za zakup ubezpieczenia online i dają zniżki na kolejne usługi. W AXA po sprzedaży samochodu otrzymasz kilkadziesiąt złotych zniżki na ubezpieczenie OC kolejnego auta. Aviva zachęca do zakładania konta na Moja.Aviva.pl – zarejestrowani klienci otrzymują kilka procent rabatu na składki. W LINK4 na zniżki nawet do 50% mogą liczyć osoby mające Kartę Dużej Rodziny.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu w Polsce?

Według danych Mubi średnia cena OC w czerwcu 2020 wynosi najwięcej we Wrocławiu – 1045 zł i w Gdańsku – 1037 zł. Na III miejscu uplasowała się Warszawa ze średnią składką w wysokości 988 zł. Najmniej płacą opolanie, bo 783 zł, i mieszkańcy Kielc – 814 zł.

Niektórym kierowcom udało się zapłacić niemal 4-krotnie mniej od średniej najniższej składki OC i ponad 5-krotnie mniej od średnich najwyższych składek. Najtańsze OC w czerwcu 2020 roku udało się kupić mieszkańcowi Bydgoszczy – za zaledwie 276 zł. 285 zł zapłacił właściciel pojazdu z Białegostoku, a mieszkaniec Warszawy – 286 zł.

Ubezpieczenie OC – jak obliczyć?

Unikasz telefonicznych konsultantów i wolisz samodzielne wyklikanie oferty w kalkulatorze online? Zgadzasz się na prowizję dla agenta ubezpieczeniowego, aby znalazł Ci odpowiednią ofertę? Masz rzut beretem od placówki zakładu ubezpieczeń i możesz podpisać umowę OC samochodu po pracy?

Współczesny rynek ubezpieczeń daje wiele sposobów na obliczenie składki ubezpieczenia. O ile ubezpieczyciele udostępniają darmowe kalkulatory OC, o tyle korzystanie z wielu, aby porównać wyniki u konkurencji, byłoby męczące. Czasami wymagane jest jeszcze założenie konta…

Dlatego powstała wygodna i szybka porównywarka OC Klaro. Wystarczy, że bez żadnej rejestracji wypełnisz 1 formularz online nawet w 3 minuty, aby otrzymać nawet 15 konkurencyjnych ofert na 1 liście.

Aby obliczyć cenę ubezpieczenia OC online, podaj swoje dane osobowe, parametry samochodu i odpowiedz na pytania o m.in. stan cywilny, miejsce parkowania czy liczbę szkód w ostatnich kilku latach. To proste – wystarczy wybrać odpowiedź z listy lub wpisać jedną z danych. Zajmie Ci mniej czasu niż rozmowa telefoniczna albo czekanie w kolejce rodem z placówki pocztowej.

Co wybrać w pakiecie z ubezpieczeniem OC?

Jeśli często parkujesz samochód na ulicy, narażasz go na cały wachlarz nieszczęść. Złośliwa burza z porywistym wiatrem może strącić gruby konar na przednią szybę auta. Przechodzący nocną porą podchmielony młodzieniec może przebić Twoje opony, a włamywacz na łowach – odjechać Twoim samochodem. Parking strzeżony – myślisz? Dopóki ktoś otwierający drzwi nie zarysuje Ci karoserii albo wyjeżdżając, wybije reflektor.

Niestety poza feralnym miejscem parkowania Twój samochód może być urodzonym pechowcem także w trasie. Jeśli nie masz AC, a spowodujesz stłuczkę, nikt nie opłaci Ci naprawy w warsztacie. Ponadto dzięki autocasco dostaniesz odszkodowanie za skradziony samochód lub wrak do kasacji, co ułatwi zakup nowego auta.

Co zrobisz, jeśli 284 km od domu zatrzaśniesz kluczyki w samochodzie? Z dala od najbliższej stacji zabraknie Ci paliwa? Rozładuje Ci się akumulator i nie będziesz w stanie go uruchomić? Opona odmówi posłuszeństwa, kiedy akurat nie masz koła zapasowego albo nie masz jak go wymienić? Zorientujesz się, że w domu zostały ważne leki na receptę?

Dzięki ubezpieczeniu assistance otrzymasz wszechstronną pomoc ubezpieczyciela – informacyjną, medyczną czy techniczną. Ubezpieczenie ASS jest dostępne w różnych wariantach, od ekonomicznych po premium, aby każdy mógł wybrać assistance w odpowiedniej cenie.

Dzięki assistance firma ubezpieczeniowa:

 • zorganizuje opiekę Twoich dzieci i pupili, jeśli będziesz hospitalizowany-/a,
 • zapewni kierowcę lub pojazd zastępczy,
 • skontaktuje Cię z tłumaczem,
 • zaoferuje Ci pomoc finansową w formie zwrotnej pożyczki,
 • poniesie koszty przewiezienia, opieki i leczenia domowego pupila po wypadku,
  pomoże w wymianie koła.

To zaledwie ułamek usług, jakie oferują zakłady ubezpieczeń w formie assistance.

Odszkodowania z OC sprawcy i NNW na życie mogą się kumulować. Dzięki temu jako osoba poszkodowana w wypadku możesz dostać zadośćuczynienie zarówno z NWW, jak i OC sprawcy. Jeśli jesteś właścicielem samochodu i sprawcą zdarzenia, w którym ucierpieli Twoi pasażerowie, otrzymają oni odszkodowanie zarówno z Twojego OC, jak i NNW.

NNW samochodowe ubezpiecza kierowcę i pasażerów pojazdu – ale nie imiennie. W umowie NNW komunikacyjnego nie jest określone, kto jest objęty ochroną. NNW chroni osoby, które akurat podczas wypadku znajdowały się w ubezpieczonym pojeździe. Uwaga – NNW obejmuje także szkody powstałe podczas wsiadania do auta i wysiadania z niego, zatrzymania pojazdu, jego postoju czy naprawy po awarii.

Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie OC przez Internet?

Oszczędność pieniędzy

Zaoszczędź nawet na 100 litrów paliwa, 20 biletów do kina czy 40 kaw na mieście. Kup najtańsze ubezpieczenie OC online i uniknij przepłacania - na pewno lepiej wydasz te pieniądze.

Ochronę samochodu

Ubezpiecz auto od opon po dach. Z ubezpieczeniem OC przez Internet możesz kupić AC na wypadek kradzieży auta, assistance z usługą holowania auta nawet za granicą albo ubezpieczenie sprzętu sportowego, który wozisz na wakacje.

Oszczędność czasu

Wyobraź sobie, że za 3 minuty możesz mieć listę konkurencyjnych składek OC. W ciągu tych 3 minut jedyne, co zrobisz, to wypełnisz 1 krótki formularz prostymi, doskonale znanymi Ci danymi takimi, jak marka samochodu czy miejsce zamieszkania.

Jak działa porównywarka ubezpieczeń OC Klaro?

Jak korzysta się z porównywarki ubezpieczenia OC online?

Włączając darmową porównywarkę OC online, uruchamiasz formularz, w którym odpowiadasz na proste pytania. Dotyczą Ciebie, Twojego pojazdu i stylu jazdy. Porównywarka Klaro pyta m.in. o:

 • Twój stan cywilny – statystycznie kierowcy z dziećmi jeżdżą ostrożniej, więc płacą mniej,
 • markę i model samochodu,
 • miejsce parkowania,
 • liczbę wyrządzonych szkód w ostatnich kilku latach.

Po udzieleniu odpowiedzi i zaakceptowaniu formularza nasz zautomatyzowany system prezentuje Ci konkurencyjne oferty od różnych firm ubezpieczeniowych.

Czy porównywarka OC przez Internet jest darmowa?

Tak, porównywarka ubezpieczeń OC Klaro jest bezpłatna. Formularz jest wolny od ukrytych opłat. Żadnych płatnych SMS-ów i przelewów za dostęp do rankingu składek. Otrzymujesz listę OC za darmo.

Czy muszę kupić ubezpieczenie przez porównywarkę?

Porównywanie ubezpieczeń jest niezobowiązujące. Dziś możesz tylko porównać ceny ubezpieczeń, ale kupić OC w dowolnym momencie. Dzięki temu z porównywarki Klaro mogą korzystać młodzi kierowcy, którzy dopiero przymierzają się do kupienia własnego auta i sprawdzają różne warianty.

Czy porównywarka ubezpieczeń samochodu jest bezpieczna?

Tak, informacje, które podajesz w porównywarce ubezpieczeń, pozostają prywatne i bezpieczne. Nie mają do nich dostępu osoby niepowołane czy złodzieje tożsamości. Nasz serwis korzysta z protokołu HTTPS i ma certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza tożsamość witryny. Nasz zespół stworzył bezpieczny system, dzięki któremu Twoje dane są chronione. Bez Twojej zgody nie będziemy ich używać do celów marketingowych.

Kalkulator ubezpieczeń OC

Kalkulator taniego ubezpieczenia OC to darmowy i szybki sposób na sprawdzenie, która firma ubezpieczeniowa zaoferuje Ci najniższą składkę. Kiedy widzisz przycisk Oblicz OC, myślisz, że faktycznie poprosimy Cię o liczenie? Twoje obliczanie składki OC w kalkulatorze ograniczy się do wypełnienia prostego formularza. Naprawdę prostego. Przypomina krótką ankietę albo quiz z łatwymi pytaniami, nie szaro-biały urzędowy arkusz.

Kalkulator ubezpieczenia OC online na Klaro.pl działa na podstawie technologicznie zaawansowanego systemu. Dzięki niemu na podstawie Twoich danych możemy pobrać odpowiednie informacje z baz danych ubezpieczycieli, aby pokazać Ci ich aktualną ofertę. Kalkulator OC online zastępuje wielu agentów ubezpieczeniowych. Każdy z nich musiałby do Ciebie zadzwonić, zadać co najmniej kilkanaście pytań, a potem zadzwonić jeszcze raz z ofertą. W kalkulatorze ubezpieczeń samochodu udzielasz odpowiedzi tylko raz i otrzymujesz w try miga listę ofert. Współpracujemy z taką śmietanką ubezpieczeniową, jak LINK4, Aviva czy AXA.

Najczęstsze pytania o OC

Skąd pobrać wzór wypowiedzenia OC?

Każda firma ubezpieczeniowa udostępnia własny wzór wypowiedzenia OC. Wejdź na stronę ubezpieczyciela, z którym masz podpisaną umowę OC, i znajdź dokumenty do pobrania albo zakładkę o rezygnacji z ubezpieczenia OC. Niektóre firmy, jak LINK4 czy MTU, mają formularz do wypełnienia online.

Jak sprawdzić, czy ubezpieczenie OC jest ważne?

Aby sprawdzić, czy ubezpieczenie OC jest ważne, wejdź na stronę UFG – Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z menu wybierz Baza OC i AC, a następnie Identyfikacja umowy OC na dzień. Otworzy Ci się krótki formularz do wypełnienia, dzięki któremu sprawdzisz, czy sprawca wypadku miał ważne OC w dzień zdarzenia. Musisz znać albo numer rejestracyjny pojazdu, albo numer VIN, podać datę i kraj zdarzenia oraz przepisać kod z obrazka. Jeśli chcesz sprawdzić własną historię ubezpieczenia, musisz najpierw założyć konto.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

Z danych Mubi z czerwca 2020 roku wynika, że średnia cena ubezpieczenia OC samochodu wynosi 846 zł.

Co zrobić z ubezpieczeniem po sprzedaży samochodu?

Jeśli sprzedajesz ubezpieczony samochód, w ciągu 14 dni od sprzedania pojazdu musisz poinformować firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela. Jeśli jesteś nabywcą używanego samochodu z OC, możesz wypowiedzieć ubezpieczenie w dowolnym momencie. Pamiętaj, że umowa wygaśnie, nie przedłużając się automatycznie.

Czy muszę mieć ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę?

Mając w planach częste wyjazdy zagraniczne do takich państw, jak Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina, upewnij się, że firma ubezpieczeniowa wydaje Zieloną Kartę. To dokument, który potwierdza, że masz obowiązkowe ubezpieczenie OC w Polsce. Z kolei np. w Kosowie obowiązuje oddzielne ubezpieczenie graniczne.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach samochodu

kolizja a wypadek drogowy

Kolizja, a wypadek drogowy – czym się od siebie różnią?

W języku potocznym pojęcia kolizji drogowej oraz wypadku samochodowego są niesłusznie używane zamiennie. Nie są to jednak tożsame zdarzenia, inaczej należy postępować gdy dojdzie do kolizji drogowej, a inaczej...

jak zachować się podczas kolizji

Jak zabezpieczyć miejsce kolizji?

Kolizja jest mniej poważnym zdarzeniem drogowym niż wypadek, ale również wymaga określonego postępowania. Niedopełnienie pewnych obowiązków może mieć poważne konsekwencje. Co należy zrobić po...

sprawdzenie oc sprawcy online

Jak sprawdzić OC sprawcy online?

Czy wiesz, że po kolizji lub wypadku należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy? Masz też prawo dowiedzieć się, czy sprawca tego zdarzenia rzeczywiście...

Poszkodowani w wypadku samochodowym

Sprawca kolizji nie ma OC – skąd wziąć odszkodowanie?

Jeśli sprawca kolizji lub wypadku, w którym jesteś poszkodowaną stroną, nie ma OC, zdarzenie powinno zostać zgłoszone do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Wystarczy sporządzić...

ubezpieczenie sportowe

Lubisz aktywne wycieczki? Sprawdź, jakie ubezpieczenie będzie dobre na sportowe wyjazdy

Planujesz podróż, podczas której chcesz skorzystać ze sprzyjającej pogody i pięknych krajobrazów, jeżdżąc konno, na rowerze lub wspinając się po górach? Pomyśl o ubezpieczeniu, które zagwarantuje Ci pomoc, na...

Ubezpieczenie na narty

Jazda na nartach niesie za sobą bardzo duże ryzyko powstania wypadku. Mimo że Ty poruszasz się po stoku bezpiecznie, ktoś inny może nie być...

ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – zabezpiecz się na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń przed wyjazdem

Jeśli wybierasz się na wycieczkę po Polsce lub za granicę, w podróż zorganizowaną samodzielnie lub przez biuro, zawsze istnieje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia losowego...

ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia – sprawdź na czym polega!

Każdy wyjazd wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak choroba czy wypadek. Podczas wycieczek po Polsce nie musisz martwić się opłatami za...

Samochody na drodze

Co daje ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

Po co kupować ubezpieczenie komunikacyjne NNW, skoro płacisz za obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Mężczyzna zastanawiający się nad historią OC

Historia ubezpieczenia OC – jak sprawdzić szkody z OC?

Towarzystwa wyceniają Twoje ubezpieczenie m.in. na podstawie historii dotychczasowych szkód opłaconych z OC. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd czerpią wiedzą na ten temat? Całą historię...

Wakacje nad morzem

Jak ubezpieczyć samochód za granicą: kiedy Zielona Karta, kiedy assistance?

Brak odpowiedniego ubezpieczenia samochodu za granicą może kosztować majątek. Planując podróż, sprawdź, gdzie obowiązuje polskie OC i czy będzie Ci potrzebna Zielona Karta. Rozważ...

Mężczyzna przy komputerze

Kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot składki OC?

Zwrot niewykorzystanej składki OC możesz otrzymać po sprzedaży auta (jeśli nabywca nie zechce kontynuować Twojej polisy), po wyrejestrowaniu pojazdu, w przypadku rezygnacji z automatycznie...