Co zyskujesz, kupując ubezpieczenie OC przez Internet?

Oszczędność pieniędzy

Zaoszczędź nawet na 100 litrów paliwa, 20 biletów do kina czy 40 kaw na mieście. Kup najtańsze ubezpieczenie OC online i uniknij przepłacania - na pewno lepiej wydasz te pieniądze.

Ochronę samochodu

Ubezpiecz auto od opon po dach. Z ubezpieczeniem OC przez Internet możesz kupić AC na wypadek kradzieży auta, assistance z usługą holowania auta nawet za granicą albo ubezpieczenie sprzętu sportowego, który wozisz na wakacje.

Oszczędność czasu

Wyobraź sobie, że za 3 minuty możesz mieć listę konkurencyjnych składek OC. W ciągu tych 3 minut jedyne, co zrobisz, to wypełnisz 1 krótki formularz prostymi, doskonale znanymi Ci danymi takimi, jak marka samochodu czy miejsce zamieszkania.

Ubezpieczenie OC – podstawowe informacje

Ubezpieczenie OC komunikacyjne to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroniące finansowo kierowcę, który prowadzi ubezpieczony pojazd, nawet pożyczony od kolegi czy ojca. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli masz ubezpieczenie OC pojazdu, firma ubezpieczeniowa, z którą masz podpisaną umowę, wypłaci odszkodowanie za spowodowane przez Twój pojazd szkody osobowe i majątkowe. Od stycznia 2019 roku zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania do 5 210 000 euro za szkody osobowe (np. ranne osoby) na jedno zdarzenie i do 1 050 000 euro za szkody na mieniu (np. zniszczony samochód osoby poszkodowanej) na jedno zdarzenie.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe podczas:

 • poruszania się pojazdu po drodze,
 • zatrzymania, np. przed sygnalizacją świetlną,
 • parkowania zarówno na chodniku, jak i na strzeżonym parkingu,
 • wsiadania do auta i wysiadania z samochodu,
 • garażowania pojazdu,
 • załadunku i rozładunku pojazdu.

Firmy ubezpieczeniowe uznają szkody powstałe na parkingu i postoju w innym miejscu, nawet jeśli silnik pojazdu jest wyłączony.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 listopada 2018 roku wynika, że jeśli pasażer samochodu A uszkodzi samochód B podczas wysiadania, zbyt gwałtownie otwierając drzwi, właścicielowi samochodu B będzie przysługiwało odszkodowanie z OC samochodu A. Taka sytuacja miała miejsce na łotewskim parkingu przed supermarketem. Przed wydaniem orzeczenia Trybunału zdarzało się, że ubezpieczyciele odmawiali wypłacania pieniędzy za takie straty parkingowe, argumentując, że winny jest wyłącznie pasażer, który powinien uważać.

Co pokrywa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody majątkowe i osobowe.

Pieniądze od ubezpieczyciela za szkodę majątkową (rzeczową, materialną) mają zadośćuczynić:

 • poniesionym stratom, czyli zwrócić koszt naprawy auta, powypadkowych badań technicznych, wynajmu auta zastępczego;
 • utraconym korzyściom, czyli zastąpić np. zarobki, których nie osiągniesz przez kolizję.

Co pokrywa ubezpieczenie OC w przypadku szkód osobowych?

Pierwsze, co przychodzi na myśl w kwestii odszkodowania z OC za szkody osobowe, to zadośćuczynienie za obrażenia ciała powstałe wypadku. Jednak ubezpieczenie sprawcy pokrywa więcej, np.:

 • powypadkowe leczenie i rehabilitację;
 • utracone korzyści, np. niemożność podjęcia zaplanowanej nowej pracy przez obrażenia;
 • koszty związane z przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności, która uwzględnia stopień niepełnosprawności, jeśli przez inwalidztwo po wypadku poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Firma ubezpieczeniowa ponosi wtedy np. koszt kursów i szkoleń, dzięki którym poszkodowany może się przekwalifikować;
 • rentę uzupełniającą, która rekompensuje utratę zdolności do zarabiania pieniędzy,
 • rentę na zwiększone potrzeby, która obejmuje m.in. koszty zabiegów, kuracji, stałe leczenie, profesjonalną opiekę, specjalne dożywianie;
 • rentę alimentacyjną dla osób, względem których zmarły wskutek wypadku miał obowiązek alimentacyjny lub którym pomagał dobrowolnie finansowo (ale musi być to uzasadnione społecznie);
 • dodatkowe odżywianie, czyli zakup lepszej jakości pożywienia, a nawet większej ilości owoców dla poszkodowanego.

Ofiara wypadku może się ubiegać o wiele więcej. Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego podaje, że poszkodowany może się żądać zwrotu wszelkiego rodzaju kosztów związanych z wypadkiem. Będzie to zarówno drobiazg – zakup maści, jak i potężny wydatek – modernizacja łazienki dla osoby niepełnosprawnej czy nawet zmiana mieszkania na lokum na parterze.

Kogo chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie samochodu OC chroni sprawców drobnych stłuczek, szkód parkingowych, kolizji, wypadków itp. przed wypłatą odszkodowań z własnych kieszeni dla poszkodowanych. Dzięki OC pojazdów poszkodowani otrzymują pieniądze niezależnie od sytuacji majątkowej sprawcy. Co ciekawe, jeśli będziesz poszkodowanym pasażerem w wypadku z winy kierowcy Twojego samochodu, dostaniesz odszkodowanie za straty osobowe z OC własnego auta.

Według uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 roku (sygn. akt III CZP 115/07) firma ubezpieczeniowa jest odpowiedzialna za szkody osobowe wyrządzone przez kierowcę pasażerowi, który jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem kierowanego pojazdu. Jeśli mąż za kółkiem spowoduje wypadek, a pasażerką będzie żona, w dodatku współwłaścicielka samochodu, kobieta otrzyma odszkodowanie z OC pojazdu.

Przykład: podróżujesz samochodem z ojcem, Ty jesteś pasażerem, a on – kierowcą. Jesteście współwłaścicielami auta. Twój tata powoduje wypadek, który skutkuje u Ciebie złamaną nogą i innymi obrażeniami. Możesz żądać odszkodowania z OC waszego samochodu. Podobna sytuacja wydarzyła się naprawdę! 19 stycznia 2007 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 146/06) w sprawie, w której jeden współwłaściciel auta (ojciec) spowodował wypadek, w którym poważnie ucierpiał jego pasażer, będący drugim współwłaścicielem (syn). Syn żądał 89 712,83 zł odszkodowania z OC własnego samochodu. Suma obejmowała zadośćuczynienie za obrażenia ciała, koszty leczenia i dojazdy do lekarza.

Zakres a cena OC

Zakres ubezpieczenia samochodu OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Myślisz, że większa cena oznacza lepszy wariant? Nie w przypadku ubezpieczenia OC. Z tego powodu warto kupować najtańsze OC online, bo kwoty, jakie wypłacają maksymalnie zakłady ubezpieczeń, są takie same niezależnie od wysokości składki. Jedyne, co pozostaje ubezpieczycielom w walce o klienta, to gratisy lub korzystne cenowo pakiety.

W pakiecie z ubezpieczeniem OC samochodu możesz dostać np.:

 • bezpłatną Zieloną Kartę, która potwierdza Twoje ubezpieczenie samochodu za granicą;
 • darmowe ubezpieczenie assistance w wersji mini,
 • drobne ubezpieczenie dodatkowe za 0 zł, np. usługę samochodu zastępczego.

Wyłączenia odpowiedzialności OC

Art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa szkody, za które zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania. Zakład nie wypłaci pieniędzy z ubezpieczenia samochodu OC, jeśli:

 • kierujący Twoim autem przyczyni się do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego mienia,
 • kierujący Twoim pojazdem uszkodzi Twój drugi ubezpieczony samochód,
 • sprawca szkody dodatkowo uszkodzi przewożone przez siebie odpłatnie przesyłki, ładunek lub bagaż,
 • szkodą będzie utrata biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, różnorodnych dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • szkoda będzie polegać na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Na nieco innych zasadach opiera się regres ubezpieczeniowy, dzięki któremu zakład ubezpieczeń dostaje zwrot wypłaconych pieniędzy od sprawcy szkody.

Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, ale może żądać zwrotu pieniędzy od sprawcy np. za szkodę osobową, jeśli sprawca:

 • był pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnych,
 • wyrządził szkodę umyślnie, np. z premedytacją wjechał w znienawidzonego sąsiada,
 • zdobył samochód w wyniku przestępstwa,
 • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że kierował, aby uratować komuś życie,
 • uciekł z miejsca wypadku.

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC możesz złożyć w ściśle określonych prawem sytuacjach i na kilka sposobów. Nie wiesz, jak napisać wypowiedzenie? Wzór rezygnacji z ubezpieczenia OC znajdziesz na stronie zakładu ubezpieczeń, z którym masz podpisaną umowę. Najprościej jest wydrukować formularz, wypełnić go ręcznie, podpisać i wysłać skan lub zdjęcie na adres e-mailowy.

Możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC:

 • na koniec umowy OC, jeśli chcesz kupić kolejne ubezpieczenie OC w innym zakładzie;
 • po automatycznym przedłużeniu ubezpieczenia, jeśli zapomniałeś/-aś o rezygnacji, a masz już nową polisę w innej firmie;
 • w ciągu 30 dni od zawarcia umowy OC na odległość, czyli przez telefon lub przez Internet;
 • w ciągu 7 dni jak wyżej, jeśli podpisałeś/-aś umowę jako przedsiębiorca ubezpieczający firmowy pojazd;
 • jeśli w ciągu 30 dni od zakupu OC nie zarejestrujesz ubezpieczonego naprzód samochodu;
 • jeżeli chcesz zarejestrować samochód za granicą;
 • po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej;
 • po zakupie używanego pojazdu z aktualnym OC. Jako nabywca możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC w dowolnym momencie.

Wypełniony i podpisany formularz rezygnacji z ubezpieczenia OC możesz:

 • sfotografować lub zeskanować i wysłać e-mailowo;
 • przefaksować;
 • wysłać listownie – w przypadku listu nadanego Pocztą Polską liczy się data nadania, jeśli skorzystasz np. z usługi kurierskiej – data doręczenia;
 • dostarczyć osobiście do miejscowej placówki zakładu ubezpieczeń.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe, np. MTU czy Link4, umożliwiają złożenie wypowiedzenia umowy OC samochodu przez formularz online.

Zobacz teraz tanie OC nawet od 300 zł na 12 miesięcy! Kierowcy oszczędzają średnio 600 zł!

Blog

Dowiedz się więcej
pl_PLPolski
pl_PLPolski