×

Co pokrywa ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC pokrywa szkody majątkowe i osobowe.
Pieniądze od ubezpieczyciela za szkodę majątkową (rzeczową, materialną) mają zadośćuczynić:

  • poniesionym stratom, czyli zwrócić koszt naprawy auta, powypadkowych badań technicznych, wynajmu auta zastępczego;
  • utraconym korzyściom, czyli zastąpić np. zarobki, których nie osiągniesz przez kolizję.

Co pokrywa ubezpieczenie OC w przypadku szkód osobowych?

Pierwsze, co przychodzi na myśl w kwestii odszkodowania z OC za szkody osobowe, to zadośćuczynienie za obrażenia ciała powstałe wypadku. Jednak ubezpieczenie sprawcy pokrywa więcej, np.:

  • powypadkowe leczenie i rehabilitację;
  • utracone korzyści, np. niemożność podjęcia zaplanowanej nowej pracy przez obrażenia;
  • koszty związane z przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu lub rozpoczęcia działalności, która uwzględnia stopień niepełnosprawności, jeśli przez inwalidztwo po wypadku poszkodowany nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Firma ubezpieczeniowa ponosi wtedy np. koszt kursów i szkoleń, dzięki którym poszkodowany może się przekwalifikować;
  • rentę uzupełniającą, która rekompensuje utratę zdolności do zarabiania pieniędzy;
  • rentę na zwiększone potrzeby, która obejmuje m.in. koszty zabiegów, kuracji, stałe leczenie, profesjonalną opiekę, specjalne dożywianie;
  • rentę alimentacyjną dla osób, względem których zmarły wskutek wypadku miał obowiązek alimentacyjny lub którym pomagał dobrowolnie finansowo (ale musi być to uzasadnione społecznie);
  • dodatkowe odżywianie, czyli zakup lepszej jakości pożywienia, a nawet większej ilości owoców dla poszkodowanego.

Ofiara wypadku może się ubiegać o wiele więcej. Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego podaje, że poszkodowany może się żądać zwrotu wszelkiego rodzaju kosztów związanych z wypadkiem. Będzie to zarówno drobiazg – zakup maści, jak i potężny wydatek – modernizacja łazienki dla osoby niepełnosprawnej czy nawet zmiana mieszkania na lokum na parterze.