×

Wyłączenia odpowiedzialności OC

Art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa szkody, za które zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania. Zakład nie wypłaci pieniędzy z ubezpieczenia samochodu OC, jeśli:

  • kierujący Twoim autem przyczyni się do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Twojego mienia,
  • kierujący Twoim pojazdem uszkodzi Twój drugi ubezpieczony samochód,
  • sprawca szkody dodatkowo uszkodzi przewożone przez siebie odpłatnie przesyłki, ładunek lub bagaż,
  • szkodą będzie utrata biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, różnorodnych dokumentów i zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
  • szkoda będzie polegać na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Na nieco innych zasadach opiera się regres ubezpieczeniowy, dzięki któremu zakład ubezpieczeń dostaje zwrot wypłaconych pieniędzy od sprawcy szkody.

Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, ale może żądać zwrotu pieniędzy od sprawcy np. za szkodę osobową, jeśli sprawca:

  • był pod wpływem alkoholu, środków odurzających i podobnych,
  • wyrządził szkodę umyślnie, np. z premedytacją wjechał w znienawidzonego sąsiada,
  • zdobył samochód w wyniku przestępstwa,
  • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że kierował, aby uratować komuś życie,
  • uciekł z miejsca wypadku.