Ubezpieczenia AXA Direct

Infolinia

Adres e-mail

Godziny pracy inforlinii

pon. - piąt. 9:00-18:00

Strona internetowa

Adres korespondencyjny

AXA Ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wypowiedzenie OC AXA — jak to zrobić?

Wypowiedzenie OC AXA jest możliwe, jeśli:

Twoja polisa dobiega końca i nie chcesz jej kontynuować,

kupiłeś samochód z ważnym OC i chcesz z niego zrezygnować,

polisa wznowiła się automatycznie mimo zawarcia umowy OC w innym towarzystwie,

po wyrejestrowaniu pojazdu, np. na skutek kradzieży lub złomowania.

Pamiętaj — jako datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień, w którym towarzystwo otrzymało dokument. Jeśli wysyłasz wypowiedzenie pocztą, liczy się nie data dostarczenia, ale data stempla pocztowego.

Wypowiedzenie umowy możesz:

 • zeskanować lub sfotografować, a następnie wysłać mailem na adres wypowiedzenia@axadirect.pl;
 • zeskanować lub sfotografować, a następnie przesłać przy pomocy formularza kontaktowego na stronie www;
 • wysłać pocztą lub kurierem na adres AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;
 • dostarczyć agentowi.

Formularz wypowiedzenia OC AXA

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC możesz skorzystać z gotowego wzory wypowiedzenia lub stworzyć dokument samodzielnie.
Powinien on zawierać:

 • nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń;
 • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
 • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
 • numer wypowiadanej polisy;
 • podstawę prawną, zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych)
 • odręczny podpis wypowiadającego;
 • okres ubezpieczenia.

AXA OWU

OWU AXA, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczeń w TU AXA to dokument określający szczegółowe warunki danej umowy ubezpieczeniowej. OWU zawiera szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków ubezpieczającego i ubezpieczyciela, zakresu polisy, sposobu zgłoszenia szkody i jej likwidacji.
Analizując zapisy OWU, zwróć szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. Dlaczego warto to zrobić? Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to konkretne sytuacje, w których AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Może być to np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy brak wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych. Mając świadomość wyłączeń, unikniesz błędów i ochronisz swój portfel.

OWU AXA to dokument podzielony na 10 sekcji:

 1. Postanowienia wstępne i definicje
 2. Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC)
 3. Ubezpieczenie OD ZNISZCZENIA POJAZDU WSKUTEK POŻARU I OD KRADZIEŻY (P–KR)
 4. Ubezpieczenie SZYB W POJEŹDZIE (SZYBY)
 5. Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
 6. Ubezpieczenie ZIELONA KARTA (ZK)
 7. Ubezpieczenie ASSISTANCE
 8. Postanowienia wspólne
 9. Postanowienia końcowe
 10. Informacja prawna.

Jak zgłosić szkodę w AXA?

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

 • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu,
 • Wspólne Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym AXA,
 • notatkę policyjną (jeśli została sporządzona),
 • poglądowe zdjęcia widocznych uszkodzeń.

Aby zgłosić szkodę OC AXA, skontaktuj się z ubezpieczycielem:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 599 95 22;
 • mailowo, pod adresem szkody@axaubezpieczenia.pl;
 • poprzez formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia OC na stronie www.

Wspólne Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym AXA

Proces likwidacji szkody przebiegnie sprawniej, jeśli po zdarzeniu wypełnisz Wspólne Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym AXA. Wzór takiego dokument znajdziesz tutaj.
Jeśli nie będziesz miał przy sobie gotowego druku, możesz spisać oświadczenie odręcznie. Powinno ono zawierać następujące informacje:

 • miejsce, datę i czas zdarzenia;
 • dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) sprawcy i osoby poszkodowanej oraz, jeśli to możliwe — także świadków;
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości sprawcy i osoby poszkodowanej;
 • dane pojazdów (marka pojazdu, numer rejestracyjny);
 • opis okoliczności zdarzenia (do opisu możesz dołączyć prosty szkic);
 • skutki zdarzenia;
 • własnoręczne podpisy sprawcy i osoby poszkodowanej.

Opinie klientów

4,0

Średnia ocena klientów

Rating: 5.0/5. From 3 votes. Show votes.
Please wait...

AXA Ubezpieczenia — tanie polisy komunikacyjne

Zalety i wady ubezpieczenia w AXA

Zalety

konkurencyjne ceny polis komunikacyjnych,

szeroka oferta polis dodatkowych,

szeroki zakres assistance w pakiecie OC,

darmowa Zielona Karta z OC i z pakietem OC/AC,

Bezpośrednia Likwidacja Szkód,

atrakcyjne promocje i zniżki dla nowych i stałych klientów,

elastyczne pakiety assistance,

możliwość objęcia ochroną AC również wyposażenia dodatkowego (opcja dostępna jedynie przy zakupie przez telefon),

możliwość zakupu AC nawet dla 15-letniego auta,

możliwość elastycznego kształtowania wartości udziału własnego w AC.

Wady

infolinia pracująca wyłącznie od poniedziałku do piątku,

brak możliwości zakupu samej polisy AC.

AXA — ponad 3,2 miliona klientów Grupy AXA w Polsce

AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Obecna na polskim rynku od 2006 roku obsługuje aż 3,2 miliona klientów. Na koniec 2017 roku AXA była 5. ubezpieczycielem w Polsce z 4,7% udziałem rynkowym mierzonym przypisem składki brutto. W skład Grupy AXA wchodzi 5 spółek: AXA Życie TU S.A, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A, AXA PTE S.A., AXA TFI S.A., AXA Polska S.A. Dzięki tak rozbudowanej strukturze oferuje swoim klientom szeroki zakres usług w tym m.in.: ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia medyczne czy ubezpieczenia mienia.

AXA oferuje szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych. Wśród nich standardowe propozycje, dostępne w większości towarzystw — Pakiet OC, zawierający Zieloną Kartę i assistance, Pakiet OC + AC, Assistance Standard, Premium lub Prestiż, NNW, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon oraz unikalne polisy, dedykowane klientom poszukującym specyficznej ochrony — Samochód zastępczy czy Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży.

Ubezpieczenie samochodu w AXA

Pakiet OC AXA — już od 363 zł rocznie

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Darmowa Zielona Karta — dzięki niej nie będziesz musiał kupować dodatkowej polisy ubezpieczeniowej podczas pobytu za granicą.
 • Darmowe Assistance MIDI, zapewniające m.in.:
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu,
 • samochód zastępczy,
 • transport osób,
 • pomoc informacyjną.
 • Składka już od 363 zł rocznie.
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkód.
 • Zniżka za zakup polisy przez Internet.
 • Aż 20% zniżki na OC dla posiadaczy ubezpieczenia nieruchomości w AXA.
 • Możliwość zachowania stawki OC dla pojazdu kupionego z ważną polisą.
 • 5% zniżki na OC dla kolejnego pojazdu ubezpieczonego w AXA.
 • Możliwość dokupienia szerszego pakietu assistance i ubezpieczenia opon w trakcie trwania ochrony.

Polisa AC w AXA jest dostępna jedynie w pakiecie z OC. Niestety, nie ma możliwości zakupu wyłącznie Autocasco.

Ubezpieczenie Assistance w Podróży AXA — pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, już od 24 zł za 7 dni

Szybka pomoc w przypadku kradzieży, wypadku i awarii,

 • naprawa uszkodzonego samochodu na miejscu awarii lub wypadku,
 • pomoc przy zmianie koła,
 • holowanie pojazdu po wypadku lub awarii,
 • transport pasażerów i kierowcy,
 • organizacja i opłacenie noclegu dla pasażerów i kierowcy,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • pomoc informacyjna,
 • opieka medyczna.

Wsparcie ubezpieczyciela 24 godziny na dobę, na terenie Polski i Europy.
Możliwość zakupu polisy na 7 dni, 15 dni, 30 dni albo rok.
Możliwość wyboru jednego z trzech wariantów (Premium, Standardowy, Ekonomiczny).

NNW — już od 49 zł rocznie

 • Wypłata świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku komunikacyjnego.
 • Możliwość zabezpieczenia bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego w wypadku.
 • Ochrona podczas standardowego ruchu pojazdu oraz w czasie wskazania i wysiadania z auta.
 • Atrakcyjne sumy ubezpieczenia.

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 100% sumy ubezpieczenia – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony poniósł śmierć;
 • 100% sumy ubezpieczenia – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 100% lub wyższej;
 • 1/100 sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości niższej niż 100%.
 • Niskie stawki — już od 49 zł rocznie.
 • Zakres terytorialny polisy — Polska i Europa.