BLS – Bardzo Lekki Sposób na odszkodowanie, czyli bezpośrednia likwidacja szkody bez kłótni ze sprawcą stłuczki

Marcin Jaskulski 23 maja 2019
Wypadek samochodowy, a ubezpieczenie

W ruchu drogowym dochodzi do bardzo wielu różnorodnych zdarzeń. Wśród nich pojawiają się również stłuczki i kolizje, które bardzo często są przyczyną sporów między kierowcami.
Żaden bowiem nie chce przyznać się do winy, bo straci zniżki na swoim ubezpieczeniu OC. Jakie rozwiązanie można wybrać w tej sytuacji?

Likwidacja szkody z OC

Zdarzenie drogowe, które prowadzi do kolizji dwóch aut, powoduje, że sprawca wypadku jest zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności finansowej za zaistniałe zdarzenie. Jeżeli wina jest ewidentna, a sprawca zdarzenia się do niej przyznaje, wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie i złożyć je w towarzystwie ubezpieczeniowym w celu otrzymania należnego odszkodowania.

Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których wina nie jest jednoznaczna lub sprawca nie chce się do niej przyznać. W takich sytuacjach najlepiej zachować zimną krew i wezwać na miejsce zdarzenia policję. Policjanci przeanalizują sytuację i ustalą, kto rzeczywiście zawinił i kto musi ponieść odpowiedzialność za zdarzenie. O czym należy w takiej chwili pamiętać?

Co zrobić po kolizji lub wypadku, aby złożyć wniosek o odszkodowanie z OC?

Bezpośrednio po kolizji należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Najlepiej zrobić zdjęcia samochodów w takim ustawieniu, w jakim zostały zatrzymane. To pomoże policji w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Zdjęcia będą również dowodami dla ubezpieczyciela.

Co zrobić, kiedy sprawca przyznaje się do winy?

Jeżeli sprawca zdarzenia przyznaje się do winy należy spisać oświadczenie, zamieszczając na nim wszystkie niezbędne dane identyfikacyjne. Takie oświadczenie powinno zawierać informacje o przebiegu zdarzenia i jego lokalizacji. Należy jasno napisać, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Na oświadczeniu muszą się znaleźć dane takie jak:

 • imiona i nazwiska stron zdarzenia,
 • numery dowodów osobistych,
 • numery PESEL,
 • sposób i miejsce użytkowania pojazdu,
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co zrobić, kiedy sprawca nie przyznaje się do winy?

Jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy i odpowiedzialnością obciąża poszkodowanego, należy niezwłocznie wezwać policję. Funkcjonariusze ustalą winnego i sporządzą notatkę ze zdarzenia. Ta notatka będzie stanowiła podstawę do uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego, więc należy zadbać o to, by otrzymać jej kopię.

Jeszcze w obecności policjantów należy wyegzekwować wcześniej wymienione dane od sprawcy zdarzenia, żeby można je było zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym. Bez tego nie da się uzyskać odszkodowania. Dane należy spisać z dokumentów. Nie należy ufać słowom sprawcy, szczególnie takiego, który najpierw wypiera się swojego sprawstwa.

Z kompletem dokumentów (zdjęcia, notatka, oświadczenie) można zgłosić w firmie ubezpieczeniowej zdarzenie i zawnioskować o wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj zgłoszenie składa się w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy. Od kilku już lat można to jednak zrobić w firmie, w której samemu ma się ubezpieczenie.

BLS – bezpośrednia likwidacja szkody

Od kwietnia 2015 roku szkodę, która ma być zlikwidowana z OC, można zgłosić również w tej firmie ubezpieczeniowej, w której samemu ma się wykupioną polisę OC.

Dzięki takiemu rozwiązaniu likwidacja szkody następuje zdecydowanie szybciej i sprawniej. Poszkodowany zgłasza w towarzystwie, w którym jest ubezpieczony, zdarzenie i składa komplet dokumentów. Firma przystępuje do likwidacji szkody. Po dokonaniu wyceny naprawy i wypłaceniu odszkodowania firma ubezpieczeniowa poszkodowanego samodzielnie rozlicza się z firmą ubezpieczeniową sprawcy.

Na tym etapie strony zdarzenia nie biorą udziału w rozliczeniu. Ubezpieczyciel poszkodowanego przekazuje dokumenty ubezpieczycielowi sprawcy. Przekazuje mu również rozliczenie szkody i informacje o wypłaconym odszkodowaniu. Na tej podstawie ubezpieczyciel sprawcy zwraca pieniądze ubezpieczycielowi poszkodowanego, a swojemu klientowi rejestruje szkodę i zwyżkę na przyszłej składce.

Zalety bezpośredniej likwidacji szkody

Bezpośrednia likwidacja szkody to szybka i sprawna procedura, która znacznie ułatwia uzyskanie odszkodowania. Firma ubezpieczająca poszkodowanego szybko wypłaca odszkodowanie, bo zależy jej na utrzymaniu klienta. Im bardziej klient będzie zadowolony, tym dłużej pozostanie w danej firmie.

Nie ma też problemów z kwestionowaniem dokumentów czy podważaniem ich treści. Firmie bowiem zależy, by sprawę rozwiązać szybko i sprawnie. Sam klient zaś nie musi szukać odpowiedniej placówki, może się bowiem zgłosić do swojego opiekuna ubezpieczenia, by załatwić wszystkie formalności.

Kiedy działa BLS?

To ważne pytanie, ponieważ nie zawsze można skorzystać z tego rozwiązania. Bezpośrednia likwidacja szkody dotyczy tych zdarzeń, w których poszkodowany doznał wyłącznie szkody rzeczowej. Jeżeli w wyniku kolizji ucierpiało jego życie lub zdrowie, to rozwiązanie nie może być zastosowane.

Żeby skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody, sprawca musi mieć wykupione OC w firmie, która działa na terenie Polski. Samochód sprawcy też musi być zarejestrowany na terenie kraju. Sprawca oczywiście musi być zidentyfikowany, a spowodowana przez niego szkoda nie może przekroczyć wartości 25 tysięcy złotych.

Jest to więc rozwiązanie stosowane w niedużych szkodach rzeczowych.

Które firmy ubezpieczeniowe należą do systemu BLS?

Warunkiem skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody jest posiadanie ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym, które należy do systemu. Do systemu BLS musi należeć również TU sprawcy wypadku.
Jakie towarzystwa praktykują taką formę likwidacji szkody?

 • Allianz,
 • Aviva,
 • Beesafe,
 • Concordia,
 • ERGO Hestia,
 • LINK4,
 • PZU,
 • Uniqa,
 • Warta,
 • Wiener.

Podsumowanie

 • Szkody powstałe na skutek kolizji dwóch pojazdów likwidowane są z OC sprawcy zdarzenia.
 • Sprawca i poszkodowany muszą być ustaleni na miejscu zdarzenia. Jeżeli jest to sprawa sporna, należy wezwać policję. Po ustaleniu ról należy sporządzić oświadczenie.
 • Sprawę zgłosić należy do firmy ubezpieczeniowej. Dzięki bezpośredniej likwidacji szkody można ją zgłosić do ubezpieczalni poszkodowanego.
 • Firma ubezpieczeniowa, z którą umowę ma podpisaną osoba poszkodowana, zajmie się wypłatą odszkodowania, a potem samodzielnie rozliczy się z firmą ubezpieczającą sprawcy zdarzenia.
 • BLS działa wyłącznie, jeśli szkoda jest materialna, jej wartość nie przekracza 30 tysięcy złotych, a ubezpieczyciel sprawcy i poszkodowanego należy do systemu BLS.
No votes yet.
Please wait...
Marcin Jaskulski

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.

25,00
Loading...