Jak zabezpieczyć miejsce kolizji?

16 kwietnia 2021
jak zachować się podczas kolizji

Kolizja jest mniej poważnym zdarzeniem drogowym niż wypadek, ale również wymaga określonego postępowania. Niedopełnienie pewnych obowiązków przez uczestnika kolizji może mieć poważne konsekwencje. Co należy zrobić po kolizji?

Czym jest kolizja i czym różni się od wypadku? Wypadek jest zdarzeniem drogowym, w którym doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci jednego z jego uczestników. Spowodowanie wypadku jest przestępstwem. Kolizja natomiast wiąże się tylko z uszkodzeniem mienia, a doprowadzenie do niej jest uważane za wykroczenie.

W związku z tym, że o kolizji mówimy, gdy nie ucierpi w niej żaden uczestnik ruchu, po jej wystąpieniu nie jest konieczne wzywanie służb ratunkowych ani policji. W niektórych przypadkach jednak warto skontaktować się z organami ścigania. Kiedy to zrobić i jak zabezpieczyć miejsce kolizji?

Jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu kolizji?

Przede wszystkim, jeśli jest się uczestnikiem kolizji, pod żadnym pozorem nie należy uciekać z miejsca zdarzenia. Gdy doszło do stłuczki, trzeba spróbować zapobiec dalszym niebezpiecznym sytuacjom.

W celu oznaczenia miejsca kolizji należy w swoim samochodzie włączyć światła awaryjne. Ważne jest też zaciągnięcie hamulca ręcznego w pojeździe. 

W razie kolizji można przesunąć pojazdy, żeby nie stwarzały dodatkowego zagrożenia. Należy je wtedy ustawić w bezpiecznym miejscu, na przykład na poboczu. Co ważne, po wypadku nie można poruszać samochodów, które wzięły w nim udział, ponieważ pracownicy policji muszą zobaczyć je w takim położeniu, w jakim znajdowały się w trakcie zdarzenia.

Jeżeli z jakiegoś względu przesunięcie pojazdów po kolizji jest niemożliwe, trzeba ustawić za nimi trójkąt ostrzegawczy. Robi się to:

  • na terenie zabudowanym do 1 m za uszkodzonym pojazdem,
  • na terenie niezabudowanym w odległości 30-50 m za samochodem,
  • na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu — 100 m za pojazdem.

Dobrze jest ustawiać trójkąt ostrzegawczy, mając na sobie kamizelkę odblaskową.

Co zrobić po kolizji? Spisanie oświadczenia

Oświadczenie o kolizji musi zostać spisane wspólnie przez uczestników zdarzenia. W takim oświadczeniu oprócz określenia, kto był sprawcą zdarzenia, należy umieścić dane jej uczestników i ich pojazdów, opis kolizji i uszkodzeń, które powstały w jej wyniku oraz wyraźne podpisy kierowców samochodów. Taki dokument posłuży do pisemnego potwierdzenia roszczeń poszkodowanego, jeśli ten będzie domagał się odszkodowania z OC sprawcy kolizji.

Kiedy trzeba wezwać policję po kolizji?

Jak już wiadomo, nie po każdej kolizji trzeba wzywać policję. Kiedy jest to konieczne? Na przykład wtedy, gdy spisanie oświadczenia o kolizji jest niemożliwe przez to, że żaden z jej uczestników nie chce wziąć na siebie winy za spowodowanie zdarzenia. Pracownik policji pomoże wtedy ocenić, z czyjej winy nastąpiła stłuczka. W tej sytuacji trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty mandatu za spowodowanie kolizji (nawet w wysokości 500 zł) oraz otrzymaniem 6 punktów karnych.

Policję należy też wezwać, jeśli:

  • jeden z uczestników zdarzenia zachowuje się, jakby był pod wpływem substancji odurzających,
  • sprawca nie ma przy sobie ważnych dokumentów,
  • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Odszkodowanie po kolizji

Po trzech latach od zdarzenia roszczenia poszkodowanego przedawniają się. Wcześniej jednak ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Jak może je uzyskać?

Pod warunkiem, że sprawca kolizji wykupił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poszkodowany będzie mógł otrzymać odszkodowanie z jego OC. Wymaga to tylko zgłoszenia się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupione OC. Można też zgłosić szkodę w swoim TU pod warunkiem, że oba towarzystwa należą do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS). Ten system gwarantuje szybszą wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela poszkodowanej osoby, który później otrzymuje zwrot pieniędzy od TU sprawcy.

Co jeśli nie miał on aktualnego OC? To, czy inny właściciel pojazdu posiada ważną polisę, można sprawdzić na stronie UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdzenie OC online jest bardzo proste i wymaga tylko znajomości numeru rejestracyjnego lub numeru VIN samochodu, z których oba można znaleźć na samym pojeździe.

Jeśli sprawca kolizji nie miał OC, wypłatą odszkodowania zajmie się UFG. Następnie instytucja zwróci się z regresem ubezpieczeniowym do sprawcy zdarzenia.

Co oprócz OC przyda się uczestnikom kolizji?

Po kolizji przydatne okazują się niektóre świadczenia udzielane klientom TU mającym ubezpieczenie assistance. Naprawa samochodu na miejscu, jego holowanie i wypożyczenie samochodu zastępczego dla poszkodowanych to tylko niektóre z tych usług. Więcej informacji o różnych rodzajach assistance znajduje się na stronie https://ranking-assistance.pl/.

 

No votes yet.
Please wait...

Loading...