Sprawca kolizji nie ma OC – skąd wziąć odszkodowanie?

Eliza Nowak 23 lipca 2023
Poszkodowani w wypadku samochodowym

Jeśli sprawca kolizji lub wypadku, w którym jesteś poszkodowaną stroną, nie ma OC, zdarzenie powinno zostać zgłoszone do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).
Wystarczy sporządzić oświadczenie ze sprawcą zdarzenia lub wezwać policję w przypadku kłótliwego kierowcy. Szkodę możesz zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, który przekaże sprawę do UFG. Instytucja ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania. W szczególnych przypadkach ten okres można przedłużyć, np. jeśli okoliczności będą wymagać dodatkowych wyjaśnień. Sprawca bez ważnej polisy zostanie ukarany podwójnie. UFG nałoży karę za brak ważnego OC oraz będzie domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Oświadczenie ze sprawcą bez OC – jakie informacje trzeba spisać po kolizji?

Oczywiście numer rejestracyjny pojazdu – i co dalej? Od sprawcy kolizji musisz zdobyć podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer polisy OC lub pisemne potwierdzenie jej braku, a także dane dotyczące obu pojazdów: numery rejestracyjne, marka i model. Oprócz tego oświadczenie powinno także posiadać opis zaistniałego zdarzenia.

Co robić, jeśli sprawca nie chce przyznać się do braku OC?

Tuż po zdarzeniu należy spisać oświadczenie, w którym znajdą się dane obu stron.

Rozważmy średnio optymistyczny wariant – sytuację, w której sprawca bez OC nie uciekł z miejsca zdarzenia, ale nie chce ani podać numeru polisy, ani przyznać się, że nie ma ważnego OC.

Wówczas najłatwiejszym rozwiązaniem jest wezwanie policji, która pomoże wydobyć potrzebne dane od kierowcy. W przypadku braku OC sprawca powinien napisać oświadczenie, w którym przyzna się do tego, że nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia.

Możesz także sprawdzić samodzielnie, czy kierowca ma ważne OC. Wystarczy, że wejdziesz na stronę UFG. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego lub numeru VIN uzyskasz informację, czy dany pojazd posiada aktualne ubezpieczenie. Jeśli tak, poznasz towarzystwo i numer umowy.

Sprawca wypadku nie ma OC, ofiara nie ma autocasco – skąd wziąć odszkodowanie?

W sytuacji, w której sprawca wypadku nie ma OC, a właściciel uszkodzonego pojazdu nie ma autocasco, możliwe jest uzyskanie odszkodowania od UFG.

Dane osobowe obu stron, informacje dotyczące pojazdów oraz opis przebiegu zdarzenia należy przekazać dowolnej firmie ubezpieczeniowej, zgłaszając szkodę.

Ubezpieczyciel musi przekazać dokumenty do UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się ich analizą. Wypłata odszkodowania za szkody osobowe (obrażenia cielesne) i na mieniu (uszkodzenia samochodu) powinna nastąpić w ciągu 30 dni, jeśli nie istnieją szczególne okoliczności do wyjaśniania.

Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Skąd wziąć odszkodowanie?

Jeśli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, szkodę również należy zgłosić dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

W takiej sytuacji UFG wypłaci odszkodowanie – ale tylko za obrażenia ciała. Zadośćuczynienie za uszkodzony samochód należy Ci się, gdy co najmniej jeden z uczestników wypadku zmarł wskutek niego lub doznał rozstroju zdrowia dłuższego niż 14 dni.

Sprawca kolizji bez OC, ale poszkodowany ma autocasco. Kto wypłaci odszkodowanie?

Jeśli masz autocasco, likwidacją szkód powinien zająć się Twój ubezpieczyciel. UFG może wypłacić finansową rekompensatę w sytuacji, w której straty spowodowane przez sprawcę bez OC przewyższają sumę AC.

Podsumowanie:

  • Jeśli jesteś ofiarą wypadku lub kolizji, a sprawca zdarzenia nie posiada ważnego OC, zgłoś to do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • Jeśli sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy, wypłatą odszkodowania za poniesione straty zajmuje się UFG.
  • Za brak ważnego ubezpieczenia UFG nakłada karę finansową oraz domaga się zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wypłaty odszkodowania dla pokrzywdzonego.
  • Pamiętaj o spisaniu oświadczenia ze sprawcą wypadku. W takim dokumencie powinny znaleźć się dane osobowe obu stron, informacje na temat pojazdów, opis zdarzenia oraz numer polisy lub informacja o jej braku.
No votes yet.
Please wait...
Eliza Nowak

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.


Loading...