Jeśli sprawca kolizji lub wypadku, w którym jesteś poszkodowaną stroną, nie ma OC, zdarzenie powinno zostać zgłoszone do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Wystarczy sporządzić oświadczenie ze sprawcą zdarzenia lub wezwać policję w przypadku kłótliwego kierowcy. Szkodę możesz zgłosić do dowolnego ubezpieczyciela, który przekaże sprawę do UFG. Instytucja ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania. W szczególnych okolicznościach ten okres można przedłużyć, np. jeśli okoliczności będą wymagać dodatkowych wyjaśnień. Sprawca bez ważnego OC zostanie ukarany podwójnie. UFG nałoży karę za brak ważnego OC oraz będzie domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Oświadczenie ze sprawcą bez OC – jakie informacje trzeba spisać po kolizji?

Oczywiście numer rejestracyjny pojazdu – i co dalej? Od sprawcy kolizji musisz zdobyć podstawowe dane (w tym numer PESEL) i numer polisy OC lub pisemne potwierdzenie jej braku.

Co robić, jeśli sprawca nie chce przyznać się do braku OC?

Tuż po zdarzeniu należy spisać oświadczenie, w którym znajdą się dane obu stron.

Rozważmy średnio optymistyczny wariant – sytuację, w której sprawca bez OC nie uciekł z miejsca zdarzenia, ale nie chce ani podać numeru polisy, ani przyznać się, że nie ma ważnego OC.

Wówczas najłatwiejszym rozwiązaniem jest wezwanie policji, która pomoże wydobyć potrzebne dane od kierowcy. W przypadku braku OC sprawca powinien napisać oświadczenie, w którym przyzna się do braku obowiązkowego ubezpieczenia.

Sprawca wypadku nie ma OC, ofiara nie ma autocasco – skąd wziąć odszkodowanie?

W sytuacji, w której sprawca wypadku nie ma OC, a właściciel uszkodzonego pojazdu nie ma autocasco, możliwe jest uzyskanie odszkodowania od UFG.

Dane obu stron zdarzenia i opis jego przebiegu należy przekazać dowolnej firmie ubezpieczeniowej, zgłaszając szkodę.

Ubezpieczyciel musi przekazać dokumenty do UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się ich analizą. Wypłata odszkodowania za szkody osobowe (obrażenia cielesne) i na mieniu (uszkodzenia samochodu) powinna nastąpić w ciągu 30 dni, jeśli nie istnieją szczególne okoliczności do wyjaśniania.

Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Skąd wziąć odszkodowanie?

Jeśli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, szkodę również należy zgłosić dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

W takiej sytuacji UFG wypłaci odszkodowanie – ale tylko za obrażenia ciała. Odszkodowanie za uszkodzony samochód należy Ci się, gdy co najmniej jeden z uczestników wypadku zmarł wskutek niego lub doznał rozstroju zdrowia dłuższego niż 14 dni.

Sprawca kolizji bez OC, ale poszkodowany ma autocasco. Kto wypłaci odszkodowanie?

Jeśli masz autocasco, likwidacją szkód powinien zająć się Twój ubezpieczyciel. UFG może wypłacić finansową rekompensatę w sytuacji, w której straty spowodowane przez sprawcę bez OC przewyższają sumę AC.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pl_PLPolski
pl_PLPolski