Co daje ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

Marcin Jaskulski 24 lipca 2023
Samochody na drodze

Po co kupować ubezpieczenie komunikacyjne NNW, skoro płacisz za obowiązkowe ubezpieczenie OC? O ile pasażerowie poszkodowani w wypadku otrzymają odszkodowania z OC sprawcy, o tyle on nie otrzyma pieniędzy z własnego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji przydaje się NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie tego rodzaju otrzymują zarówno ranni pasażerowie, jak i sprawca ich nieszczęścia, jeśli zdarzenie nie jest objęte wyłączeniami odpowiedzialności.

Co to jest ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW to rodzaj ubezpieczenia samochodowego, które obejmuje ochroną finansową życie i zdrowie kierowcy pojazdu oraz pasażerów. Na stronie Rzecznika Finansowego możemy przeczytać, że to ubezpieczenie uzupełniające związane z korzystaniem z pojazdu mechanicznego. Umowę NNW podpisuje się na 12 miesięcy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego NNW?

Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie z NNW za trwałe, częściowe i całkowite następstwo nieszczęśliwego wypadku lub śmierć osoby objętej ubezpieczeniem.

 • Pod pojęciem trwałego, częściowego lub całkowitego następstwa kryje się stały, niezmienny uszczerbek na zdrowiu, czyli np. utrata kończyny czy jej złamanie, przez które poszkodowany musi udać się na rehabilitację i ma ograniczoną sprawność fizyczną.
 • Ubezpieczyciel może podzielić zakres NNW na podstawowy i rozszerzony lub inaczej. Przykładem jest Generali. NNW Generali w wariancie NNW Pojazdu obejmuje życie i zdrowie kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym autem. Wariant NNW Kierowcy obejmuje ochroną życie i zdrowie kierowcy bez względu na to, jakim pojazdem się porusza.
 • Nieszczęśliwy wypadek może powstać podczas ruchu ubezpieczonego pojazdu, wsiadania do niego i wysiadania z pojazdu, jego rozładowywania lub załadowywania, pożaru lub wybuchu, naprawy pojazdu podczas trasy.
 • Ubezpieczenie komunikacyjne NNW może obejmować także pobyt ubezpieczonego w szpitalu, uciążliwe leczenie, trwałą lub czasową niezdolność do pracy, koszty rehabilitacji, a nawet koszty odbudowy stomatologicznej. Możliwości jest wiele, dlatego warto zerknąć na listę sytuacji w OWU NNW.

Czy NNW samochodowe działa za granicą?

NNW działa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zakres terytorialny określa ubezpieczyciel. Przeważnie są to kraje Unii Europejskiej, rzadziej kraje pozaeuropejskie. Przykład: w przypadku NNW rowerzysty w PZU zakres ochrony możesz rozszerzyć na cały świat z włączeniem lub wyłączeniem USA i Kanady. Rozszerzenie zakresu ochrony podbija wysokość składki. Z zakresu terytorialnego mogą być wyłączone niektóre kraje, np. Rosja.

Czy warto brać ubezpieczenie NNW komunikacyjne do OC samochodowego?

Tak, warto dokupić ubezpieczenie NNW do OC z kilku powodów.

Po pierwsze – składka NNW nie podwyższy dramatycznie ostatecznego kosztu ubezpieczenia samochodu.

Po drugie – odszkodowania mogą się kumulować. Poszkodowany pasażer dostanie świadczenie zarówno z NNW, jak i z ubezpieczenia OC sprawcy. Jeśli właściciel samochodu ma kilka ubezpieczeń NNW w różnych firmach, każda z nich wypłaci oddzielne zadośćuczynienie.

Oczywiście suma NNW jest znacznie niższa od sumy ochrony OC. Zatem odszkodowanie tego typu możesz traktować jako rekompensatę finansową z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Kogo dotyczy NNW w ruchu drogowym? Kto dostanie odszkodowanie?

Odszkodowanie z NNW kierowcy należy się pasażerom oraz kierowcy ubezpieczonego samochodu. W polisie osoby te nie są wymienione z imienia i nazwiska. Świadczenie otrzyma ten, kto w danym wypadku kierował ubezpieczonym pojazdem, oraz pasażerowie. Właściciel samochodu, który podpisał umowę NNW, nie musi być wtedy w aucie.

Liczba osób objętych ochroną jest ograniczona. Dowód rejestracyjny pojazdu podaje, ile maksymalnie pasażerów możesz przewozić w pojeździe. Oznacza to, że transportowanie 7 osób w 5-osobowym aucie, np. dwójki dzieci na kolanach dwóch dorosłych osób, może zostać uznane za rażące niedbalstwo. Wtedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z NNW.

Jak wybrać sumę NNW samochodowego?

Minimalna i maksymalna kwota sumy ubezpieczenia NNW różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej i wybranego wariantu.

Wybierając sumę ubezpieczenia NNW, pamiętaj, że odszkodowanie jest liczone w procentach od niej.

Przykład:

jeśli suma NNW wynosi 30 000 zł, a uszczerbek na zdrowiu został wyceniony na 10%, otrzymasz 3000 zł. Jeśli masz NNW na 60 000 zł, po wypadku dostaniesz 2 razy więcej pieniędzy. W Proamie suma NNW wynosi do 30 000 zł na Ubezpieczonego.

Im wyższa jest suma ubezpieczenia NNW, tym bardziej rośnie składka, ale też wzrasta odszkodowanie. Zbyt niska suma może spowodować, że świadczenie od ubezpieczyciela nie pokryje strat związanych z uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku.

Ile kosztuje NNW komunikacyjne?

Cena NNW zależy m.in. od zakresu terytorialnego, sytuacji objętych ochroną i wysokości sumy ubezpieczenia. Składkę można opłacić jednorazowo albo w ratach. Ich dostępną liczbę podaje ubezpieczyciel.

 • Dzięki pakietowi NNW Bezpieczna Rodzina Warta, który kosztuje tylko 29 zł za rok, po śmierci kierowcy wskutek wypadku jego rodzina dostanie 100 000 zł odszkodowania.
 • W LINK4 już od 70 zł za rok możesz wykupić NNW komunikacyjne z sumą ubezpieczenia 50 000 zł.
 • W Trasti możesz wykupić ubezpieczenie NNW na kwotę 100 000 zł, płacąc jedynie 84 zł.
 • Wybierając NNW ogólne w Allianz, możesz ustalić sumę ubezpieczenia na poziomie do 200 000 zł. Zakres ochrony jest wyjątkowo szeroki: od skutków ugryzienia kleszcza po tragiczne skutki wypadku komunikacyjnego.

Gdzie można kupić ubezpieczenie NNW?

NNW komunikacyjne możesz kupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Najlepszą ofertę spośród kilkudziesięciu dostępnych na rynku pomoże Ci wybrać porównywarka ubezpieczeń online, dzięki której możesz zaoszczędzić pieniądze na pakiecie ubezpieczeń.

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW komunikacyjnym

Istnieją sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania, powołując się na wyłączenia odpowiedzialności w umowie. Lista sytuacji nieobjętych ochroną zawiera szkody powstałe zarówno z winy kierowcy (np. będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, prowadzącego samochód bez prawa jazdy), jak i niezależne od niego (działań wojennych, stanu wyjątkowego). Kierowca i jego pasażerowie nie dostaną odszkodowania, jeśli doznają obrażeń podczas uczestnictwa w jazdach wyścigowych czy kaskaderskich.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie komunikacyjne NNW chroni kierowcę i pasażerów, którzy znajdują się w pojeździe.
 • Świadczenia dotyczące szkód osobowych łączą się. Oznacza to, że pasażerowie mogą uzyskać odszkodowanie zarówno z Twojego OC, jak i NNW.
 • NNW przysługuje tylu osobom, na ile zarejestrowany jest pojazd. Przewożenie większej liczby pasażerów traktowane jest jako rażące niedbalstwo i może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania.
 • Dobre ubezpieczenie NNW wykupisz już za kilkadziesiąt złotych na rok.
No votes yet.
Please wait...
Marcin Jaskulski

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.

15,00
Loading...