Jakie skutki ma niezapłacona rata składki OC?

Marcin Jaskulski 23 lipca 2023
Zamyślony mężczyzna przed komputerem

Zgodnie z art. 39 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odpowiedzialność zakładu rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i opłacenia składki OC w całości lub jej pierwszej raty.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której termin płatności w umowie jest późniejszy niż dzień rozpoczęcia ochrony. Jednorazowa płatność z góry może opiewać na wysoką kwotę, dlatego niektóre firmy ubezpieczeniowe mają opcję rozłożenia OC na raty. Co się dzieje, jeśli nie zostanie ona opłacona na czas?

Czy przez niezapłaconą ratę OC firma ubezpieczeniowa zerwie umowę?

Na temat wygaśnięcia umowy ubezpieczenia samochodowego wskutek braku płatności za ratę OC wypowiedział się Aleksander Daszewski, rzecznik prasowy w BRU.
Jeśli rata składki nie zostanie opłacona w terminie, firma ubezpieczeniowa nie zrywa umowy.

Pojazd – mimo braku płatności – jest dalej objęty ochroną. Jeśli zostanie spowodowana szkoda, poszkodowany otrzyma odszkodowanie z OC sprawcy.
Mówi o tym art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń, nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Rozwiązanie wydaje się być nadzwyczaj łagodne. Jednak ubezpieczyciel może wyciągnąć konsekwencje z zachowania klienta.

Nieopłacenie raty a pakiet ubezpieczeń

Ubezpieczenie OC to ochrona obowiązkowa, więc wiesz już, że jeśli nie zapłacisz raty w terminie, towarzystwo nie zrywa umowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku polisy z dodatkami, takimi jak autocasco, assistance czy NNW. W tym przypadku firmy mają dużo większe możliwości. Nie ograniczają ich przepisy, w związku z tym działają wedle własnej polityki. Może to skutkować tym, że ochrona dotycząca elementów dodatkowych po prostu wygaśnie.
Przykładem w tej sytuacji jest Allianz. Towarzystwo to wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli ochrona assistance funkcjonuje jeszcze przed opłaceniem polisy, a opłata nie wpłynie terminowo.

Zwracaj uwagę na to, czy zawierasz polisę, czy wniosek!

Ostatnio wśród towarzystw dość popularne staje się wystawianie wniosków, czyli tak zwanych propozycji zawarcia umowy. Co to takiego? Dokument ten charakteryzuje się tym, że należy go opłacić, aby przekształcił się w polisę. Niektóre towarzystwa po dokonaniu wpłaty wysyłają typową polisę. Część z nich natomiast stosuje procedurę przekształcenia wniosku. Tzn, że dokument, który otrzymasz po finalizacji, jeszcze przed dokonaniem płatności, możesz traktować jako potwierdzenie zawarcia umowy.
Problemem w przypadku wniosków jest to, że, jeśli zapomnisz o dokonaniu płatności za pierwszą ratę, Twoja ochrona nie zacznie obowiązywać. Może to spowodować przerwę w Twoim ubezpieczeniu. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku braku płatności za kolejne części składki.
Plusem takiego rozwiązania jest z kolei to, że jeśli będziesz chciał jednak zrezygnować z zawartej umowy przed opłaceniem jej, nie musisz składać dokumentu odstąpienia.
Wniosek ubezpieczeniowy należy opłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem ochrony lub w dniu jego zawarcia, jeśli polisa ma wystartować jeszcze tego samego dnia. Zdarzają się też sytuacje, kiedy opłaty należy dokonać w ciągu kilkudziesięciu minut od chwili zawarcia umowy.
Musisz zatem dokładnie zapoznać się z procedurą i dokumentacją, która dostępna jest po zakupie polisy. Wszelkie informacje, w przypadku zawarcia umowy przez telefon lub internet, wysyłane są na adres e-mail.

Skutki niezapłaconej raty ubezpieczenia OC

Jeśli klient spóźni się z płatnością kolejnej raty ubezpieczenia OC, firma może żądać zapłaty zaległej kwoty. Zostaną do niej dodane ustawowe odsetki za opóźnienie. Ubezpieczyciel ma prawo skorzystać z usług firm zewnętrznych (np. windykacyjnych), a także skierować sprawę do sądu.
Kolejnym skutkiem niedokonania płatności za OC ratalne jest brak automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia. Jeśli dłużnik zapomni o zawarciu nowej umowy, powstanie przerwa w okresie ochrony. Z kolei za nią karę może naliczyć UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kary za brak OC w 2023 roku

Skoro już mowa o karach za brak OC, zastanawiasz się pewnie, ile one wynoszą. Z pewnością zakup polisy będzie tańszy niż zapłacenie kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jej wysokość zależy od tego, jak długo nie posiadałeś polisy oraz od aktualnej płacy minimalnej w Polsce. Kwoty te w związku z tym są stale podwyższane.
1 lipca 2023 roku, ze względu na zwiększenie płacy minimalnej, kary za brak OC również uległy podwyższeniu. Wynoszą one aktualnie:
przy samochodach osobowych

 • 1440 zł za przerwę od 1 do 3 dni,
 • 3600 zł za przerwę od 4 do 14 dni,
 • 7200 zł za przerwę powyżej 14 dni.

przy jednośladach

 • 240 zł za przerwę od 1 do 3 dni,
 • 600 zł za przerwę od 4 do 14 dni,
 • 1200 zł za przerwę powyżej 14 dni.

przy samochodach ciężarowych

 • 2160 zł za przerwę od 1 do 3 dni,
 • 5400 zł za przerwę od 4 do 14 dni,
 • 10 800 zł za przerwę powyżej 14 dni.

Wyleciało mi z głowy, aby zapłacić ratę składki OC! Co mam zrobić?

Jeśli doradca klienta nie przypomni Ci o nadchodzącej albo już zaległej płatności, skontaktuj się jak najszybciej z firmą ubezpieczeniową. Specjalista przekaże Ci, czy masz do zapłacenia odsetki za spóźnienie. Kwotę ureguluj jak najszybciej.
Odsuwanie w czasie płatności spowoduje tylko zwiększenie się odsetek, a firma ubezpieczeniowa będzie mogła zgłosić Twój dług do biur informacji gospodarczych, które prowadzą rejestry dłużników.

Podsumowanie

 • Firma ubezpieczeniowa nie zrywa umowy z klientem, jeśli rata składki OC nie zostanie opłacona w terminie. Wyjątkiem jest zawarcie wniosku, a nie polisy. Wówczas brak pierwszej płatności na dzień przed startem ochrony skutkuje tym, że ochrona nie startuje.
 • Mimo nieopłaconej raty OC ubezpieczony pojazd jest dalej objęty ochroną. Jeśli klient TU spowoduje wypadek, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie.
 • Firma ubezpieczeniowa dolicza do zaległej kwoty ustawowe odsetki za opóźnienie w spłacie.
 • Aby zmusić klienta do zapłaty, ubezpieczyciel może współpracować z firmą windykacyjną i skierować sprawę do sądu.
 • Jeśli raty OC są nieopłacone, umowa ubezpieczenia nie zostanie automatycznie przedłużona.
 • Jeżeli zapomnisz zapłacić ratę OC, skontaktuj się szybko z ubezpieczycielem, aby dowiedzieć się, jakie odsetki zostały naliczone. Aby kwota nie rosła, zapłać raty jak najszybciej.
No votes yet.
Please wait...
Marcin Jaskulski

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.


Loading...