Łatwa rezygnacja z OC – sprawdź, kiedy i jak złożyć wypowiedzenie umowy OC

Marcin Jaskulski 17 marca 2019
wypowiedzenie umowy oc

Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OC dla właściciela samochodu to polisa obowiązkowa i musi być zawarta na każde posiadane przez daną osobę auto. Zawierana jest zwykle na 12 miesięcy. Po tym czasie należy ją odnowić, choć umowę można podpisać z inną firmą. Czy w takim razie możesz w ogóle wypowiedzieć taką umowę ubezpieczenia? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach i w jakim czasie można to zrobić?

Kiedy można rozwiązać umowę ubezpieczenia OC?

Umowa ubezpieczenia OC musi być aktywna, jeśli masz zarejestrowany i zdolny do poruszania się po drogach samochód, nawet jeśli stoi 3 miesiące w garażu przy domu. Gdy upływa termin jednego ubezpieczenia, musisz natychmiast zawrzeć kolejne, najpóźniej z datą następującą po dacie wygaśnięcia wcześniejszej umowy.

Uwaga:

Nawet 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami grozi karami finansowymi nakładanymi przez UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W jakich sytuacjach można zatem wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dla kierowcy?

 • Gdy umowa ubezpieczenia OC dobiega końca, a nową umowę chcesz podpisać z inną firmą ubezpieczeniową. Przed końcem okresu ochrony złóż wypowiedzenie w formie pisemnej w siedzibie ubezpieczyciela, wyślij je pocztą lub e-mailem, aby umowa została rozwiązana.
 • Gdy firma ubezpieczeniowa automatycznie przedłużyła umowę ubezpieczenia, lecz wcześniej właściciel pojazdu zdążył podpisać umowę z inną firmą. Automatycznie przedłużoną umowę można wypowiedzieć niemalże bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem dotrzymania obowiązujących terminów.
 • Rezygnację z OC można złożyć tuż po jego zawarciu, oczywiście pod warunkiem podpisania umowy ubezpieczenia OC w innej firmie.
 • Po zakupie auta z drugiej ręki można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela samochodu. Nabywca pojazdu może wypowiedzieć OC zbywcy auta w dowolnym momencie. Musi jednak zawrzeć nową umowę – a sprzedawca pojazdu otrzymuje zwrot niewykorzystanej składki.
 • Po kradzieży pojazdu. Potrzebujesz wówczas zaświadczenia z policji. Na tej podstawie towarzystwo odstępuje od umowy i rozlicza niewykorzystaną składkę.
 • Po szkodzie całkowitej, czyli takiej, której naprawa przekracza 70% wartości samochodu. Jeżeli auto zostaje całkowicie zniszczone, uszkodzone lub zezłomowane, to po przedstawieniu odpowiednich dokumentów można rozwiązać umowę.

Sposób przeprowadzenia oceny ryzyka odbywa się w sposób indywidualny. W efekcie – towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne ceny OC.

Terminy składania wypowiedzenia OC

Zależnie od sytuacji, która stanowi podstawę do wypowiedzenia OC, obowiązują nieco inne terminy składania wypowiedzeń OC.

 • Zbliżający się koniec umowy ubezpieczenia – najpóźniej na dzień przed końcem obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Automatyczne przedłużenie poprzedniej umowy – jak najszybciej, ponieważ za każdy dzień obowiązującej ochrony trzeba zapłacić ubezpieczycielowi.
 • Zawarcie nowej umowy ubezpieczenia – 30 dni od momentu jej zawarcia. Po tym czasie rezygnacja nie będzie możliwa. Wypowiedzenie nie będzie skuteczne również, jeżeli w okresie 30 dni dojdzie do np. kolizji i konieczna będzie wypłata z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Kupienie auta z polisą – wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie. W wypowiedzeniu można określić datę, z którą ma nastąpić wygaśnięcie ochrony.
 • Kradzież pojazdu – w pierwszej kolejności należy wyrejestrować pojazd w wydziale komunikacji właściwego urzędu, a następnie złożyć wypowiedzenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Składka powinna być zwrócona za każdy dzień liczony od dnia wyrejestrowania w urzędzie.
 • Zniszczenie lub zezłomowanie pojazdu – jak wyżej, najpierw wyrejestrowanie, a potem wypowiedzenie.

Jakich dokumentów potrzebujesz do wypowiedzenia OC?

Przy składaniu wypowiedzenia umowy OC potrzebne są różnorodne dokumenty. Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w formie pisemnej musi mieć odręczny podpis ubezpieczonej osoby.

Jeżeli wypowiedzenie nie będzie poprawnie sformułowane lub odpowiednio uzasadnione z prawnego punktu widzenia, firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić rozwiązania umowy.

We wniosku trzeba podać numer polisy, która jest wypowiadana. To najważniejszy numer identyfikacyjny. W niektórych okolicznościach konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia z policji, punktu złomowania i wydziału komunikacyjnego o wyrejestrowaniu auta.

Jakie są konsekwencje złożenia wypowiedzenia OC po terminie?

Jeśli nie dotrzymasz podanych wyżej terminów wypowiedzenia OC, firma ubezpieczeniowa będzie wymagać pokrycia całości lub części kosztów zawartego ubezpieczenia. W niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe rozliczy wyłącznie te dni, w których obowiązywała umowa. Za pozostałe dni zostanie zwrócona składka.

Niestety TU może wymagać opłacenia całkowitego kosztu rocznego ubezpieczenia, np. przy przekroczeniu 30 dni na odstąpienie od nowo zawartej umowy. Dlatego też przed rezygnacją z ubezpieczenia trzeba rozważyć wszelkie ograniczenia czasowe.

Umowę OC możesz wypowiedzieć z wielu powodów. Zrobisz to szybko i skutecznie, dlatego że formalności związane z rezygnacją z polisy są proste i nie wiążą się z zawiłymi procedurami. Musisz pamiętać jedynie o kilku kluczowych kwestiach, by nie ponieść dodatkowych kosztów.

W jakich przypadkach można złożyć wypowiedzenie umowy OC?

Jeśli chcesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe i wykupić nowe ubezpieczenie OC pojazdu u innego ubezpieczyciela, składasz wypowiedzenie aktualnej umowy przed zakończeniem terminu jej obowiązywania i kupujesz nową polisę w wybranym TU, najpóźniej w dniu zakończenia dotychczasowego ubezpieczenia. Co ważne, jeżeli nie wypowiesz poprzedniej polisy OC, ochrona w jej zakresie przedłuży się automatycznie, a Ty zapłacisz dodatkową składkę.

Umowę OC możesz wypowiedzieć również w sytuacji, gdy wykupisz nową polisę OC w innym TU i zapomnisz o wypowiedzeniu poprzedniej. Jeśli Twoja wcześniejsza polisa wznowiła się automatycznie, trzeba jak najszybciej ją wypowiedzieć. Niestety w takiej sytuacji konieczne okaże się uregulowanie części składki, która należała się odpowiedniemu TU za okres od wznowienia polisy do złożenia wypowiedzenia. Składka obejmuje każdy dzień ochrony.

Jeżeli kupisz używany pojazd z polisą OC, ale chcesz zmienić TU, masz prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. Z możliwości rezygnacji z zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia korzystają szczególnie ci kupujący, którzy stoją przed koniecznością opłacenia kolejnych rat za ochronę OC, jeśli poprzedni właściciel nie uregulował należności. To dobre wyjście zwłaszcza wtedy, gdy kupiłeś pojazd od młodszego i mniej doświadczonego kierowcy, którego składka jest dużo wyższa od Twojej. W takiej sytuacji możesz złożyć wypowiedzenie w dowolnym czasie i wskazać w dokumencie datę zakończenia ochrony. Zwrot niewykorzystanej składki uzyska poprzedni właściciel pojazdu. Pamiętaj, by nową polisę OC kupić najpóźniej w dniu zakończenia ochrony z poprzedniej polisy.

Wypowiedzenie umowy OC – wymogi formalne

Planujesz wykupić nową polisę i zrezygnować z dotychczasowej? Wypowiedzenie umowy OC jest bardzo proste. Dokument sporządzony w tym celu zawsze musi mieć formę pisemną (być napisany odręcznie lub na komputerze), opatrzoną własnoręcznym podpisem (Twoim i współwłaścicieli pojazdu, jeśli dzielisz z kimś własność).

Jakie dane powinny znaleźć się w wypowiedzeniu umowy OC?

Najważniejsze informacje w wypowiedzeniu OC to:

 • Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania (jeśli są inni właściciele, ich również dopisujesz w dokumencie);
 • nazwa i adres TU (towarzystwa ubezpieczeniowego);
 • numer wypowiadanej polisy OC;
 • dane pojazdu – numer rejestracyjny, marka i model auta;
 • powód wypowiedzenia wraz z numerem artykułu z ustawy (informacje na temat podstawy prawnej znajdziesz poniżej);
 • odręczny podpis wszystkich właścicieli auta.

Pamiętaj, że bez własnoręcznego podpisu cały dokument okaże się nieważny, dlatego nie można zapomnieć o tym istotnym elemencie.

Podstawa prawna

W wypowiedzeniu OC trzeba zamieścić informację na temat podstawy prawnej składania dokumentu. To kolejny istotny wymóg, którego nie należy pomijać. Wszystkie rezygnacje z umów OC opierają się o zapisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i jej poszczególne artykuły:

 • 28 – jeżeli kończy się umowa zawarta rok temu;
 • 28a – gdy posiadasz dwie polisy OC zawarte na ten sam okres;
 • 31 – jeśli kupiłeś samochód z polisą po poprzednim właścicielu.

Co ważne, jeżeli całkowicie utraciłeś swój pojazd, na przykład sprzedałeś go, został skradziony albo całkowicie zniszczony w wyniku wypadku, nie musisz przekazywać swojemu TU wypowiedzenia umowy OC. Wystarczy, że przedstawisz ubezpieczycielowi odpowiedni dowód na utratę pojazdu – np. zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu.

Dlaczego warto wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela?

Jeśli kupisz nowy pojazd, wypowiedzenie umowy OC dotychczasowego właściciela okaże się korzystnym rozwiązaniem, dlatego że wówczas możesz samodzielnie dobrać polisę najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych. Nie musisz zatem zdawać się na wybór swojego poprzednika – wyszukaj i porównaj najciekawsze oferty, skorzystaj z darmowego kalkulatora najtańszego OC AC, by wykupić polisę najlepiej dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji.

Wypowiedzenie umowy OC to prosta sprawa. Wystarczy, że zapamiętasz o umieszczeniu w dokumencie wszystkich najważniejszych danych dotyczących polisy, właściciela samochodu i samego pojazdu, wybierzesz właściwą podstawę prawną, a całość opatrzysz odręcznym podpisem. Bez niego dokument będzie nieważny. Aby nie płacić wysokich kar pieniężnych za przerwanie ochrony OC, najpóźniej w dniu końca umowy wybierz nowego ubezpieczyciela i uniknij przykrych konsekwencji związanych z brakiem ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowanie wypowiedzenia OC krok po kroku

 • Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć, kiedy: zbliża się termin jej wygaśnięcia; ubezpieczenie zostało automatycznie przedłużone mimo zawartej umowy z inną firmą; nie minęło 30 dni od zawarcia umowy OC zawartej na odległość; kierowca kupił używane auto z OC; samochód został skradziony; auto zostało zniszczone (wystąpiła szkoda całkowita) lub zezłomowane.
 • Niezależnie od tego, jaką drogą wyślesz wypowiedzenie OC, dokument musi mieć Twój własnoręczny podpis. Chcesz wysłać rezygnację e-mailem? Nie ma problemu, firmy ubezpieczeniowe wręcz do tego zachęcają, ale musisz wydrukować dokument i go podpisać, a dopiero potem wysłać skan.
 • Wypowiedzenie OC musi zawierać podstawę prawną.
 • W niektórych sytuacjach wymagane jest dołączenie np. zaświadczenia o kradzieży auta lub jego zezłomowaniu.
 • Wypowiedzenie złożone po terminie albo nie zostanie uznane, albo firma ubezpieczeniowa będzie wymagała uregulowania części lub całości składek OC. Innymi słowy – nie zwróci pieniędzy za niewykorzystany okres.
No votes yet.
Please wait...
Marcin Jaskulski

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.


Loading...