Kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot składki OC?

Marcin Jaskulski 23 lipca 2023
Mężczyzna przy komputerze

Zwrot niewykorzystanej składki OC możesz otrzymać po sprzedaży auta (jeśli nabywca nie zechce kontynuować Twojej polisy), po wyrejestrowaniu pojazdu, w przypadku rezygnacji z automatycznie odnowionego OC oraz po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Jak złożyć wniosek o zwrot składki OC? Ile pieniędzy możesz odzyskać? Podpowiadamy.

Zwrot składki OC jest możliwy jedynie w kilku określonych sytuacjach. Należą do nich:

  • sprzedaż auta,
  • wyrejestrowanie pojazdu,
  • rezygnacja z automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia,
  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość, np. w przypadku zakupu ubezpieczenia przez porównywarkę OC.

Zwrot OC po sprzedaży samochodu

Obowiązkowa polisa OC jest ubezpieczeniem przypisanym do pojazdu. Dlatego właściciel kilku samochodów płaci za ubezpieczenie OC każdego z nich osobno. W przypadku sprzedaży auta wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na nabywcę.

Jeśli sprzedałeś samochód, nowy właściciel może kontynuować obowiązujące OC lub zrezygnować z niego, zawierając polisę w innym towarzystwie. W takiej sytuacji Twój dotychczasowy ubezpieczyciel zwróci Ci nadpłatę wpłaconej składki.

Co ważne, nadwyżka jest obliczana nie od momentu sprzedaży auta do zakończenia umowy, lecz od dnia wypowiedzenia OC przez nowego właściciela pojazdu. Zanim podpiszesz dokumenty potwierdzające transakcję z nabywcą auta, upewnij się, że kupujący jest świadomy swoich obowiązków i terminowo ich dopełni. Jeśli nie wypowie polisy, będzie mógł korzystać z Twojego ubezpieczenia aż do końca jego trwania. To, czy otrzymasz zwrot składki OC, zależy jedynie od dobrej woli kupującego.

Warto wiedzieć: sprzedaż pojazdu zgłoś ubezpieczycielowi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy kupna — sprzedaży, zwłaszcza jeśli płacisz za OC w ratach. W przeciwnym razie za opłacenie kolejnej części składki odpowiesz wspólnie z kupującym.

Zwrot składki po wyrejestrowaniu pojazdu

Jeśli na skutek kradzieży, złomowania lub zaistnienia innych okoliczności Twoje auto zostało wyrejestrowane, przestanie podlegać obowiązkowej ochronie OC. Ubezpieczyciel musi zatem zwrócić część składki za niewykorzystany okres polisy. Aby odzyskać pieniądze, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o wyrejestrowaniu auta w wydziale komunikacji oraz zaświadczenia o złomowaniu. Ubezpieczyciel wyliczy kwotę do zwrotu, która należy się za okres od daty wyrejestrowania auta do końca trwania umowy.

Zwrot OC po rezygnacji z automatycznie przedłużonej umowy

Jeśli Twoja polisa OC odnowiła się automatycznie, ale porównywarka OC znalazła dla Ciebie tańsze ubezpieczenie, możesz zrezygnować z aktualnej ochrony i podpisać umowę z innym towarzystwem. W takim przypadku ubezpieczyciel zwróci Ci nadpłatę za niewykorzystany okres ochrony.

Zwrot OC po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC należy się również kierowcom, którzy zawarli umowę na odległość (przez internet lub telefon), opłacili składkę, a następnie zrezygnowali z polisy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem osoby, które zawarły umowę na odległość, mają na taki ruch aż 30 dni. Jeśli odstąpisz od ubezpieczenia, towarzystwo zwróci Ci wpłaconą kwotę pomniejszoną o część składki za ochronę aktywną przez np. 8 dni.

Wniosek o zwrot składki OC

Wyliczając kwotę składki do zwrotu, ubezpieczyciel bierze pod uwagę każdy niewykorzystany dzień ochrony. W większości towarzystw odzyskanie wpłaconej kwoty w przypadku rozwiązania umowy następuje bez konieczności składania wniosku. Na podstawie zaistniałych okoliczności ubezpieczyciel kalkuluje kwotę nadpłaty i przesyła pieniądze na Twój rachunek bankowy. Jeśli nie jest w jego posiadaniu, może przesłać pieniądze przekazem pocztowym na adres, jakim dysponuje.

Niektóre towarzystwa, np. Allianz, wymagają od swoich klientów wypełnienia stosownego dokumentu. Wniosek o zwrot składki OC w Allianz zawiera informacje o numerze polisy, numerze konta bankowego, na który towarzystwo ma przelać nadpłatę oraz danych właściciela. Dokument można przekazać ubezpieczycielowi elektronicznie, pocztą lub osobiście w najbliższej jednostce TUiR Allianz Polska.

Ile czeka się na zwrot składki ubezpieczenia OC?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Zwrot składki OC a wcześniejsze szkody

Czy jeśli w trakcie obowiązywania polisy OC kierowca spowodował kolizję, stłuczkę lub wypadek, wciąż może liczyć na zwrot składki OC?
Przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w lutym 2012 roku ubezpieczyciele regularnie odmawiali zwrotu nadpłaty OC, powołując się na powstałą wcześniej szkodę. Po zmianie prawa takie argumenty odeszły do lamusa. Obecnie towarzystwa mają obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanej części składki. Bez względu na to, czy podczas trwania ochrony kierowca jeździł bez szkód, czy też spowodował kolizję, stłuczkę lub wypadek.

Najważniejsze informacje o zwrocie składki ubezpieczenia OC

  • Zwrot nadpłaconej składki OC przysługuje kierowcom, którzy sprzedali auta (a nabywca nie zdecydował się kontynuować ochrony na obecnych warunkach), wyrejestrowali pojazd, zrezygnowali z automatycznie odnowionej polisy lub wypowiedzieli umowę ubezpieczenia zawartą na odległość.
  • Wyliczając kwotę do zwrotu, ubezpieczyciel bierze pod uwagę, każdy niewykorzystany dzień ubezpieczenia.
  • W większości towarzystw zwrot składki w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczeniowej następuje bez konieczności składania wniosku.
  • Na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia TU ma 14 dni.
  • Towarzystwa są zobowiązane do zwrotu niewykorzystanej części składki bez względu na liczbę szkód spowodowanych przez ubezpieczony samochód.
No votes yet.
Please wait...
Marcin Jaskulski

Branżą motoryzacyjną interesuję się w zasadzie od dziecka. Przez kilka lat pracowałem w salonie samochodowym, a później jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu łączę wiedzę motoryzacyjną z ubezpieczeniową. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego piszę artykuły dla porównywarki Klaro. Mam nadzieję, że pomoże to rozwiązać wasze problemy z tym związane.

15,00
Loading...